Mellan-Östern dominerade EU-rådets möte

Vapenvila, Israels reträtt från de ockuperade områdena, internationellt samarbete. Med dessa ord sammanfattade utrikesminister Erkki Tuomioja huvudtemat, dvs. situationen i Mellan-Östern, vid Europeiska Unionens råd för allmänna ärenden på måndagen i Luxemburg.
Finland anser att Israel bör dra sig tillbaka från de palestinska städerna och att de palestinska ledarna skulle göra allt för att få slut på terror-attackerna. Det är Israels plikt att följa FNs resolutioner och respektera människorätt. - Den humanitära situationen är katastrofal på de palestinska områdena. Läkarvård måste kunna garanteras under alla förhållanden, påpekade Tuomioja på en presskonferens.
Rådet fattade inga beslut om eventuella ekonomiska sanktioner mot Israel. - Europaparlamentets förslag om sanktioner reflekterar nog en allmän uppfattning om Israels politik, sade Tuomioja.
Enligt ministern är Tenet- och Mitchell-planerna inte längre tillräckliga för att lösa konflikten. Det behövs ett bredare internationellt samarbete. T.ex. den tyska fredsplanen är positiv. Det är viktigt att se till att amerikanerna är aktivt engagerade i fredsprocessen. Rådet ger sit fulla stöd åt USAs utrikesminister Colin Powells arbete, konstaterade Tuomioja.

Utrikeshandelsminister Jari Vilén redogjorde bl.a om unionens östutvidgning för journalisterna. Frågan hade väckts av Frankrike, som önskade en lägesrapport om utvigdningen.

Rådet diskuterade även bl.a Europas gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, unionens verksamhet mot terrorism, förhållandena till de östra grannländerna och situationen på Västbalkan. Afghanistans utrikesminsiter Abdullah Abdullah gästade mötet. Samma kväll reste utrikesminsiter Tuomioja å sin sida till Indien, Pakistan och Afghanistan.


EU