Mångsidigare samarbete mellan Singapore och Finland


Singapores handels- och industriminister George Yong-Boon Yeo besökte 29.6.-1.7. Finland på inbjudan av utrikeshandelsminister Jari Vilén. På söndagen presenterade minister Vilén för sin kollega Rovaneimi och Lapplandsturismens möjligheter. Ministrarna besökte Media Space-laboratoriet vid Lapplands universitet och bekantade sig med toppkunnande inom IT-branschen hos CCC-Systems. De fick information om Lapplandsturismen i Santapark, där ministern från Singapore tillsammans med julgubben såg VM-finalen i fotboll. Det konstaterades av avståndet från polcirkeln till Singapore var över 9 000 km.

I Helsingors träffade minister Yeo även trafik- och kommunikationsminister Kimmo Sasi och förde officiella samtal med minsiter Vilén på måndag. På en presskonferens sade minister Yong-Noon Yeo sig stöda Finlands förslag om ett mångsidigare samarbete mellan Europeiska Unionen och Singapore. Ministrarna såg goda möjligheter att utveckla samarbetet inom utbildningssektor, turism, försvarsmaterielanskaffning och handel.

Singapore har tagit ett initiativ för att sluta ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Singapore. Enligt Yeo är Singapore villigt att fördjupa och mångsidiggöra de kommersiella och ekonomiska relationerna med EU så mycket som möjligt. Vilén påminde om att man ännu inte diskuterat förslaget inom kommissionen eller de nationella regeringarna. Han konstaterade dock att Finland förhåller sig öppet och fördomsfritt till förslag som syftar till att öka frihandel.