Kysely eurooppalaisten yritysten kohtaamista kaupan esteistä Yhdysvalloissa, määräaika 14.7.2014

Kysely eurooppalaisten yritysten kohtaamista kaupan esteistä Yhdysvalloissa, määräaikaa jatkettu 15.12.2014 saakka

Euroopan komissio on julkaissut pk-yrityksille suunnatun kyselyn kerätäkseen tietoa nykyisistä eurooppalaisten yritysten kohtaamista kaupanesteistä Yhdysvalloissa. Vastauksista saadaan tärkeää tietoa EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä vapaakauppaneuvotteluja varten, ja ne auttavat komission neuvottelijoita saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen EU:n yritysten ja kansalaisten kannalta.

Kyselyn määräaikaa on jatkettu, ja siihen on mahdollista vastata 15.12.2014 asti. Kysely on saatavissa englanniksi, saksaksi ja ranskaksi ja löytyy verkosta sivuilta:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TTIPSME&lang=en

Toivottavaa on, että mahdollisimman monet suomalaisyritykset vastaisivat kyselyyn.

Lisätietoja antavat: yksikön päällikkö Jukka Pesola, puh. 0295 351 029, kaupallinen neuvos Mary-Anne Nojonen, puh. 0295 351 494, kaupallinen neuvos Heli Siikaluoma, puh 0295 351 133 ja Akseli Peltola, puh. 050 311 0846. Yhteydenotot sähköpostilla osoitteisiin etunimi.sukunimi@formin.fi.

Lue lisää: