Ljus tändes i Kathmandu på årsdagen för jordbävningen

Ljus tändes i Kathmandu på årsdagen för jordbävningen

Nepal återhämtar sig långsamt efter jordbävningen som inträffade för ett år sedan och de efterskalv som följde. I huvudstaden Kathmandu tändes på söndagskvällen 9 000 ljus till minnet av alla dem som dog i jordbävningarna. Finland stöder återuppbyggandet med två miljoner euro.

I jordbävningen den 25 april och det stora efterskalvet den 12 maj dog närmare 9 000 människor och 22 000 skadades. Om inte det första skalvet skulle ha råkat inträffa en dag när skolorna hade ledigt hade dödssiffran varit mångfaldig.

Kynttilät kuvaavat maanjäristyksessä tuhoutunutta Kasthamandab-temppeliä ja Dharahara-tornia, välissä lukee "We will rise". Kuva: Julian Bound/UM
Ljusen bildar templet Kasthamandab och tornet Dharahara som förstördes i jordbävningen och emellan dem står ”We will rise”. Foto: Julian Bound/UM

Den största skadan orsakade skalven i de centrala delarna av landet. Av landets 75 distrikt orsakade skalven förstörelse i 31 disktrikt och i 14 är skadorna allvarliga.

De materiella skadorna är utbredda. Det beräknas till exempel att över 600 000 hus och 30 000 klassrum förstörts. Förutom att många nepaleser förlorade sina hem och närstående människor, förstördes också mångas förutsättningar att utöva sin näring.

Tusentals kreatur dog och i vissa områden förstördes dricksvattens- och bevattningssystem. Också turismen led till följd av jordbävningarna, men situationen förbättras gradvis.

Nepals scouter var med om att ordna minneshögtiden på Durbartorget i Kathmandu. Den 14-åriga scouten Shubhekshya Rai berättar att hon var hemma när jordbävningen inträffade.

”Jag önskar att förstörelsen i Nepal snabbt ska repareras och att landet ska bli vackert”, säger Shubhekshya.

Biben Tiwari ja Sujan Baniya ovat tulleet Kathmanduun hätämajoitukseen kahdeksan kuukautta sitten Sindhupalchowkin alueelta. Bibenin täti asuu telttaleirissä pienen vauvan kanssa. Kuva: Hanna Päivärinta/UM
Biben Tiwari och Sujan Baniya kom till nödinkvarteringen i Kathmandu från regionen Sindhupalchowk för åtta månader sedan. Biben bor i ett tält med sin mamma, lillebror och moster, som har en tvåmånaders bebis. Foto: Hanna Päivärinta/UM

Pengar för hållbart återuppbyggande

Återuppbyggandet har kritiserats för att det går för långsamt. I mitten av januari – över ett halvt år efter jordbävningen, efter monsunen och vintern – inledde den nationella återuppbyggnadsmyndigheten National Reconstruction Authority sin verksamhet. Myndigheternas mål är att skadorna ska vara reparerade inom fem år.

Den korrugerade plåt som delades ut som nödhjälp används fortfarande till tak och väggar. Många av husen i jordbävningsområdet är obeboeliga, av en del finns det bara en hög tegel eller sten kvar.

En del människor har inlett byggarbetet på egen hand utan den utlovade hjälpen av staten.I början av året började myndigheterna kontrollera varje enskilt hus och på basis av kartläggningen kan ägarna ansöka om stöd för husbygge.

Stödets belopp är ca 2 000 dollar och det betalas ut i tre rater. Ett villkor för att stödet ska beviljas är att de givna byggnadsnormerna följs.

I praktiken är det svårt för många på landsbygden att ta emot stödet eftersom de inte har bankkonton. På årsdagen för jordbävningen har kring 700 hushåll fått den första raten av stödbeloppet.

Mahadevstan vajaan 900 kotitalouden kyläyhteisössä kuoli 7 ihmistä ja karjaa sadoittain viime kevään maanjäristyksessä. Lisäksi järistys rikkoi kylän juomavesi- ja kastelujärjestelmän. Kuva: Julian Bound/UM
I byn Mahadevsta med knappt 900 hushåll dog 7 människor och hundratals kreatur på grund av jordbävningarna våren 2015. Skalven förstörde byns dricksvattens- och bevattningssystem. Foto: Julian Bound/UM

Vatten och skolor med Finlands stöd

Enligt vissa bedömningar orsakade jordbävningarna skador för 7 miljarder dollar.  Det internationella samfundet har vid det här laget betalat bara en del av det stöd som utlovats, men å andra sidan har Nepals regering inte lyckats använda mer än en liten del av de medel som betalats.

Finland stöder återuppbyggandet i Nepal genom det arbete som utförs av Unicef och Kyrkans utlandshjälp.  Med Finlands pengar byggs vattensystem och skolor i illa skadade regioner. Finlands utvecklingssamarbete stöder också bättre levnadsförhållanden, bland annat genom att vattenförsörjningen, saniteten och undervisningen utvecklas.

Hanna Päivärinta

Skribenten är informatör vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning