Sex finländare med unik mission i Sri Lanka

Sex finländare deltar i ett unikt internationellt observationsuppdrag i Sri Lanka. Det gäller Norges, Finlands och Sveriges gemensamma fredsbevarande mission i Sri Lanka, som i tjugo år lidit av inbördeskrig.

" Uppgiften är historisk att Sri Lanka Monitoring Mission inte är underställd någon internationella organisation som FN, EU eller Nato. Det är de tre nordiska ländernas projekt. Sri Lankas regering vände sig till Norge efter det regeringen och tamilgerillan lyckats nå en överenskommelse om vapenvila. Norge ville ha Finland och Sverige med". Observatörernas antal är 18, sex från vart land, berätta enhetschef Tarja Laitiainen vid utrikesministeriet.

För tre veckor sedan visste man ingenting om missionen. Nu är sex finländare på väg till Sri Lnka. De är översten ia tarmo Kauppila, överstelöjtnans ia Jukka Pöllänen, kommodör ia Erkki Platan, major ia Pertti Hartikainen, major ia Juha Lindström och major ia Heikki Hulkkonen.kriisinhallinta