Förhandsröstning utomlands i kommunalvalet

Förhandsröstning utomlands i kommunalvalet

Det är möjligt att rösta på förhand i kommunalvalet vid 125 finska ambassader, konsulat och deras verksamhetsställen utomlands. Det finns röstningsställen i 78 olika länder. Förhandsröstningen utomlands ordnas den 29 mars till den 1 april 2017.

Utrikesministeriet ansvarar för att ordna förhandsröstningen vid de finska beskickningarna och deras verksamhetsställen utomlands samt på finska fartyg som rör sig utanför Finlands gränser under perioden för förhandsröstningen.

Varje röstberättigad person får rösta på förhand vid de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet eller utomlands. På finska fartyg får röstberättigade personer i fartygets personal rösta på förhand.

I kommunalvalet väljs ledamöter till kommunfullmäktige. Kommunalvalet förrättas vart fjärde år. I år infaller den egentliga valdagen söndagen den 9 april 2017.

Justitieministeriet, som är den högsta valmyndigheten i Finland, har det övergripande ansvaret för att genomföra valet. Justitieministeriet har sammanställt en lista över alla förhandsröstningsställen och deras öppettider på webbplatsen vaalit.fi.

Mer information: Vaalit.fi