Kommunalvalet 2000: förhandsröstning utomlands

Förhandsröstningen ordnas i utlandet under perioden 11-14.10.2000. Alla dessa dagar behöver inte vara förhandsröstningsdagar på varje förhandsröstningsställe. Kontrollera förrättningstiden, den varierar. En länk till förhandsröstningsställena i utlandet, med adresser och förrättningstider, finns nere på sidan.


I Finland förrättas kommunalvalet söndagen den 22 oktober 2000.
Förhandsröstningen ordnas i utlandet under perioden 11-14.10.2000. I kommunerna i landskapet Åland förrättas kommunalval vid en annan tidpunkt än i det övriga Finland (senast år 1999 och nästa gång år 2003). Enligt lag kan varje röstberättigad använda sin rösträtt utomlands genom att förhandsrösta hos en finsk beskickning som har fastställts som förhandsröstningsställe.

Förhandsröstningen ordnas i utlandet under perioden 11-14.10.2000.
alla dessa dagar behöver inte vara förhandsröstningsdagar på varje förhandsröstningsställe. Kontrollera förrättningstiden, den varier. En länk till förhandsröstningsställena i utlandet, med adresser och förrättningstider, finns nere på sidan).

Röstberättigade vid kommunalvalet är:
- alla de finska medborgare och alla de medborgare i de andra EU-länderna samt i Island och i Norge som senast valdagen (22.10.2000) fyller 18 år och som har hemkommun i Finland 1.9.2000, samt
- varje annan utlänning som uppfyller villkoren ovan och som har haft hemkommun i Finland i minst två år utan avbrott.

Om det behövs kan man kontrollera sin rösträtt hos magistraten eller hos magistratens serviceenheter från och med 11.9.2000.

Den röstande skall förete tillräcklig utredning om sin identitet. Identitetsbevis eller någon annan identitetshandling som är försedd med fotografi (t.ex. pass) skall visas upp. Befolkningsregistercentralen skickar ett meddelandekort om rösträtten till varje röstberättigad person vars adress är känd. Detta meddelandekort bör tas med till röstningsstället. Att kortet saknas hindrar dock inte den röstberättigade att rösta.

Möjliga frågor om förhandsröstning utomlands till utrikesministeriets rättsavdelning, enheten för konsulära ärenden tel. 09-1341 5736 /Anne Hakkarainen eller 09-1341 51 (växel), e-post anne.hakkarainen@formin.fi eller oik-32@formin.fi. Länk: Förhandsröstningsställena i utlandet för kommunalvalet 2000