Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos biträdande avdelningschef vid avdelningen för Afrika och Mellanöstern

Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos biträdande avdelningschef vid avdelningen för Afrika och Mellanöstern

Statsrådet har utnämnt ambassadrådet Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos till biträdande chef för utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern från den 1 september 2016 till den 31 augusti 2020.

Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos

Kuvaja-Xanthopoulos övergår till sin nya tjänst från uppdraget som enhetschef vid den utvecklingspolitiska avdelningen. Hon har tidigare arbetat bland annat som sakkunnig vid Europeiska kommissionen, som ledare för teamet för allmän utvecklingspolitik vid utvecklingspolitiska avdelningen och som ledare för Vietnamteamet vid avdelningen för Amerika och Asien. Inom utrikesrepresentationen har hon arbetat i Aten och Manila.

Kuvaja-Xanthopoulos är doktor i samhällsvetenskaper, hon har disputerat på en avhandling om hållbar urban utveckling i utvecklingsländer.

Hon har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1999.

Ytterligare information: Vesa Lehtonen, chef för personalförvaltningen, tfn 0295 351 439