Kommissionsledamot Pascal Lamys och minister Paula Lehtomäkis presskonferens direkt på nätet

Kommissionens ledamot med ansvar för handelspolitiken Pascal Lamy och minister Paula Lehtomäki håller en presskonferens fredagen den 2 april kl. 15.15.

Presskonferensen kan ses som direkt RealVideo-sändning på våra webbsidor och senare som inspelning.