Kommissionsledamot Pascal Lamy: Finland och EU:s kommission på samma våglängd i handelsfrågor

"Finland är en stabil stöttepelare i EU och en förespråkare för den fria handeln", berömde EU:s handelskommissionär Pascal Lamy vår politik vid en presskonferens i Helsingfors i fredags. Lamy besökte Finland på inbjudan av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki. "Finland ser på EU:s handelspolitik på samma sätt som vi i Europeiska kommissionen, vi är på samma våglängd när det gäller handelsfrågor."

Lehtomäki och Lamy diskuterade WTO:s förhandlingsrunda i Doha, som bröt samman i Cancún, framtiden för samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland och Rysslands WTO-medlemskap. Lamy träffade under sitt besök även statsminister Matti Vanhanen. "Våra diskussioner gällde EU-frågor, såsom den nya grundlagen. Det är viktigt att vi efter utvidgningen koncentrerar oss på att förbättra unionens relationer till sina medborgare”, betonade Lamy. Kommissionsledamot Lamy hann även med att tala inför riksdagen och utbyta åsikter med representanter för medborgarorganisationer. I besöket ingick dessutom en visit hos Industri- och arbetsgivarförbundet, där det enligt Lehtomäki uppstod ”en livlig diskussion”.

Minister Lehtomäki ansåg med utgångspunkt i diskussionerna att Ryssland och EU kommer att komma överens i tvisten om partnerskaps- och samarbetsavtalet före första maj. "Om ratificeringen av partnerskaps- och samarbetsavtalet krånglar till sig skulle detta få omedelbara negativa återverkningar på handeln mellan Finland och Ryssland. Risken skulle bland annat ligga i eventuella motåtgärder till EU:s sanktioner", medgav Lehtomäki, men betonade i samma andetag att hon är optimistisk i denna fråga. Även Lamy litade på att man kommer överens innan utvidgningen äger rum.

Kommissionsledamot Lamy redogjorde även för sina tankar om kommissionens framtid. ”Vi borde ha en starkare internationell förvaltning inför de enorma utmaningar som bland annat miljön innebär", sade Lamy. "Jag önskar mig ett effektivare EU med större legitimitet.” Lamy hänvisade även till valet av kommissionens ordförande. Lamy ansåg att det sätt på vilket en organisation väljer sin ledare är fast förknippat med organisationens trovärdighet och existensberättigande. Processen skall tillåta insyn.

"Själv kommer jag från Normandiet, som är den mest ’nordiska’ regionen i ett land som i övrigt är genomlatinskt. Dessutom arbetade jag tidigare inom Transparency International i Frankrike. Jag kunde väl knappast kräva något annat än öppenhet”, skrattade Lamy.

Lamy medgav även att han står till kommissionens förfogande även i framtiden.

Pressmeddelande om Lehtomäkis och Lamys diskussionerEU