Kirsti Lintonen blir FN-ambassadör och övriga ambassadörsutnämningar

Republikens president har beslutat om följande ambassadörsutnämningar:

Kirsti Lintonen Finlands ambassadör i Pretoria Kirsti Lintonen utnämndes till chef för ständiga representationen vid Förenta nationerna i New York från den 1 februari 2005. Lintonen kom till utrikesministeriet 1971 och har tjänstgjort vid ambassaderna i Bryssel, Berlin, Belgrad, London och Stockholm och som ambassadör i Windhoek, Namibia. Inom ministeriet har hon arbetat vid utvecklingssamarbetsavdelningen, handelspolitiska avdelningen och politiska avdelningen, bland annat som biträdande avdelningschef och som understatssekreterare med ansvar för utvecklingssamarbetsfrågor. Under perioden 1983-87 fungerade Lintonen som statsministerns utrikespolitiska specialmedarbetare. Som Finlands ambassadör i Sydafrika har hon tjänstgjort sedan år 2000.

Heikki Tuunanen Ambassadören i Bangkok Heikki Tuunanen blir ambassadör i Pretoria från den 1 februari 2005. Utvecklingssamarbetsrådet Tuunanen kom till utrikesministeriet 1975 och har tjänstgjort vid ambassaderna i Nairobi och Harare. Inom ministeriet har han arbetat vid utvecklingssamarbetsavdelningen och vid linjen för Afrika och Mellanöstern. Som Finlands ambassadör i Thailand har han tjänstgjort sedan år 2000.

Risto Rekola Ambassadören i Abu Dhabi Risto Rekola blir ambassadör i Singapore från den 1 augusti. Rekola kom till utrikesministeriet 1969 och har tjänstgjort vid ambassaderna i Berlin, Addis Abeba och Paris och som ambassadör i Lusaka och Bogota. Inom ministeriet har han arbetat vid politiska avdelningen och handelspolitiska avdelningen. Som Finlands ambassadör i Abu Dhabi i Förenade arabemiraten har han tjänstgjort sedan år 2000.


Lars Backström Utrikesrådet Lars Backström utnämndes till ambassadör i Bangkok från den 1 februari 2005. Backström kom till utrikesministeriet 1982 och har tjänstgjort vid ambassaderna i Mexico City, Ankara och Lagos samt vid FN-representationen i New York och EU-representationen i Bryssel. Inom ministeriet har han arbetat vid politiska avdelningen och sedan 1997 som chef för enheten för humanitärt bistånd.