Tack Harry Potter, konstaterade Tuomioja vid offentliggörandet av sin bok om utrikespolitik

"Tack till Tammi och Harry Potter, tack vare vilka även böcker som den här kan publiceras", konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja vid offentliggörandet av sin bok "Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka anno 2004" torsdagen den 11 mars i riksdagen.

Kritiken i offentligheten om att Finlands utrikespolitiska linje skulle vara på villovägar förnärmade utrikesminister Erkki Tuomioja till den grad att han under jullovet inspirerades till att börja skriva boken. Det är fråga om Tuomiojas eget inlägg i den aktuella debatten, men ingalunda ett slutligt eller uttömmande svar, betonade ministern.

Trots att Tuomioja skrev boken i sitt eget namn, dock med hjälp av utrikesministeriets expertis, var han övertygad om att hans åsikter inte strider mot regeringens linje eller genomförandet av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Tuomioja trodde även att t.o.m. oppositionen nöjer sig med de linjedragningar som görs i den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen. Det brödraskap som kör sitt eget race är en sak för sig, konstaterade Tuomioja om dem som eftersträvar ett Natomedlemskap.

Trots att det enligt Tuomioja, docent i politisk historia och aktiv historieforskare, är nödvändigt att man känner till historien, bör man inte bli dess fånge. Finlands säkerhetspolitiska verksamhetsmiljö befinner sig i förändring och den gamla kända axeln St. Petersburg-Berlin-Stockholm är inte längre verksamhetens nav, utan utrikespolitiken är världsomspännande och hoten mot säkerheten i enlighet med detta vidsträckta.

Behövs FN:s eller OSSE:s mandat alltid för Finlands fredsbevarande verksamhet, är enligt Tuomioja en fråga som noggrant bör studeras. Alltför lättvindigt är Tuomioja inte redo att ändra nuvarande praxis, eftersom FN:s säkerhetsråd är den mest obestridliga, om inte den enda, källan till legitimitet för internationell krishantering, och inte bör ifrågasättas. Även EU utgår i sina beslut från FN:s stadga, påpekade Tuomioja.ulko- ja turvallisuuspolitiikka