Kestävällä kaupalla maailma paremmaksi?

Kansainvälisen kaupan osastolla aloitti viime syksynä uusi kestävän kaupan yksikkö, KPO-30. Yksikössä edistetään kestävän kehityksen teemoja kauppasopimuksissa ja monenvälisissä järjestöissä.

Ympäristöön, ilmastonmuutokseen, ihmisoikeuksiin ja työelämän normeihin liittyvät kysymykset ovat olleet osa kauppapolitiikkaa jo pitkään, mutta viime vuosina ne ovat nousseet kauppapolitiikan prioriteettiteemojen joukkoon. Niiden merkitystä halutaan korostaa ja asiat onkin keskitetty ministeriössä omaan yksikköönsä. 

Kansainvälinen kauppa luo työpaikkoja ja taloudellista hyvinvointia. Onnistunut integroituminen maailmankauppaan on vauhdittanut useiden kehittyvien maiden nousua viime vuosikymmeninä. Köyhimpien maiden tilanne on kuitenkin yhä toinen, ne ovat jumissa raaka-ainetuotannossa tai muussa alhaisen jalostusarvon toiminnoissa osana globaaleja arvoketjuja. Keskeinen osa KPO-30-yksikön työsarkaa on köyhimpien kehittyvien maiden tukeminen monenkeskisten kauppa ja kehitys -järjestöjen kautta.

Kaupan volyymi ei kuitenkaan riitä, vaan myös laadulla on väliä. On tärkeää, ettei tuotannosta aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisoikeuksille tai ympäristölle. Monissa yksikön vastuulle kuuluvissa aiheissa haetaan tasapainoa kestävän kehityksen tavoitteiden ja kaupan samanaikaisen edistämisen välillä. Kaupalla voidaan edistää kestävää kehitystä sitoutumalla kansainvälisten ihmisoikeus- ja ympäristönormien tehokkaaseen toimeenpanoon, mutta myös esimerkiksi edistämällä ympäristötuotteiden ja -palveluiden kauppaa. Kaupanesteitä poistamalla voidaan edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa, joilla voidaan torjua ilmastonmuutosta ja vastata muihin ympäristöhaasteisiin.

Laajaa kestävyysosaamista ja kukkivaa huumoria

KPO-30 ratkoo edellä kuvattuja haasteita ja mahdollisuuksia jokapäiväisessä työssään. Tutustu tarkemmin työntekijöihin ja aiheisiin:

Mari Carlson (kaupallinen sihteeri) on ympäristöpuolen kova osaaja, joka hoitaa hiilirajamekanismia, metsäkatoa, EU:n kauppasopimusten ympäristökappaleita, WTO:n kauppa ja ympäristö -työtä, fossiilisten polttoaineiden tukireformia sekä kiertotalouden integroimista kauppapolitiikkaan. Mari tarjoaa myös Latinalaisen Amerikan maihin liittyvää kauppapoliittista neuvontaa. Marin erityisosaamista ovat laajojen kokonaisuuksien hallinta (toisin sanoen kaaoksen kontrollointi) sekä ympäristöllisen kestävyyden ja talousasioiden yhdistäminen.

Lauri Kangasniemi (kaupallinen sihteeri) on osaston analyysityön selkäranka, joka hoitaa kansainvälisen kaupan tilastoja sekä niiden tulkintaa. Lauri myös vastaa Maailman talousfoorumin (WEF) yleiskoordinaatiosta. Laurin erityisosaamista ovat ennakointityö sekä kauppapolitiikan ja laajempien kansainvälisen talouden yhtymäkohtien ja kehityskulkujen tulkinta.

Eeva Lahti (lähetystöneuvos) on turvallisuudesta, demokratiasta ja oikeusvaltiokehityksestä kiinnostunut moniottelija, jonka tontille kuuluu valtionhallinnon OECD:n yleiskoordinaatio sekä EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP), joka on unionin tärkeimpiä kauppapoliittisia välineitä keskeisten ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien, kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon edistämiseksi kehitysmaissa. Eeva tarjoaa myös Chileen, Meksikoon ja Brasiliaan liittyvää kauppapoliittista neuvontaa. Eevan erityistaitoja ovat laaja-alaisuus sekä monien pallojen pitäminen ilmassa yhtä aikaa.

Linda Piirto (kaupallinen neuvos) on vastuullisen liiketoiminnan erityisosaaja, joka hoitaa laajasti kauppaan, kehittyviin maihin ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita sekä ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin ja sukupuoleen liittyviä asioita kauppasopimuksissa, EU-sääntelyssä ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä. Tontille kuuluu myös EU–Mercosur-kauppasopimusneuvottelujen koordinointi. Linda on myös ulkoministeriön edustaja korruptionvastaisessa yhteistyöverkostossa. Lindan erityisosaamista ovat parempi sääntely, julkiset hankinnat ja positiivinen periksi antamattomuus.

Antti Piispanen (kaupallinen neuvos) on pitkän linjan kehitys- ja kauppapolitiikan osaaja, joka hoitaa kauppaa tukevaan kehitysyhteistyöhön (aid for trade) liittyviä asioita. Antti hoitaa useimpia monenkeskisiä kauppa ja kehitys -järjestöjämme: Kansainvälinen kauppakeskus ITC, YK:n teollistamisjärjestö UNIDO, Enhanced Integrated Framework -ohjelma EIF, Maailman kauppajärjestön lainsäädännöstä neuvoa-antava keskus (Advisory Centre on WTO Law, ACWL) ja CFC - Common Fund for Commodities -rahoitusorganisaatio. Antti on osaston "old Africa hand" ja maavastuuna onkin koko Afrikan manner ja Lähi-Itä. Antin erityisosaamista ovat puhe-elementtien tehtailu erilaisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin ja KPO:n rahoittamien hankkeiden tuloksellisuuden syynäily.

Kent Wilska (yksikön päällikkö) on kauppapolitiikan kehäkettu, jolla on vuosikymmenten osaaminen ikuisuusneuvotteluista ja ässien hihasta vetämisestä tiukoissa paikoissa. Kauppapolitiikan lisäksi Kentin erityisosaamista on kauppa ja kehitys -kysymykset sekä vastuullinen liiketoiminta. Lisäksi Kentin erityisosaamista ovat pitkä muisti – ja ihan vaan vitsit!

​Ylhäällä kuvassa takarivissä vasemmalta Touko Närhi (korkeakouluharjoittelija), Kent Wilska, Lauri Kangasniemi ja Antti Piispanen, alarivissä Linda Piirto ja Eeva Lahti.

Syksyllä luvassa kauppasopimuksia, sääntelyaloitteita ja analyysiä maailman tilasta

Kukkivan huumorin lisäksi asiapuolella yksikköä työllistävät ensi syksynä komission kestävän kehityksen kauppasopimusten kappaleita koskeva arviointi, pakkotyötä koskeva sääntelyehdotus, mahdollisesti etenevät kauppasopimukset (erityisesti Chile, Meksiko ja ehkäpä jopa Mercosur) sekä alati lisääntyvät ympäristöä ja kauppaa koskevat aloitteet EU:ssa ja WTO:ssa. OECD:n arviot ja analyysit maailman tilasta pitävät myös yksikön kiireisenä. Vaatimattomana tavoitteena on järjestön työn tunnettuuden edistäminen ministeriössä ja laajemminkin.

Ylhäällä kuvattuna KPO-30-yksikön tehtäväkokonaisuus, tekijät ja eri tehtävien linkitykset.