Keskustelut autonomisista asejärjestelmistä alkavat YK:ssa

Autonomiset asejärjestelmät (Lethal Autonomous Weapon Systems, LAWS) ovat viime vuosina nousseet keskustelun kohteeksi humanitaarisen oikeuden, ihmisoikeuksien sekä eettisten, teknisten ja operatiivisten näkökulmien pohjalta.

Autonomisilla asejärjestelmillä tarkoitetaan yleensä sellaista asejärjestelmää, jolla olisi kyky täysin omatoimiseen maalittamiseen ja tappavan voiman käyttöön järjestelmälle annettuna tehtävänä tai tehtävän osana. Kyseiset aseet eivät ole tänä päivänä vielä käytössä taistelukentällä, mutta kehitystyötä tehdään.

Esimerkiksi nykyisin käytössä olevat etäältä operoitavat aseistetut lennokit eivät ole autonomisia asejärjestelmiä.

Tänään Genevessä alkavassa kokouksessa käynnistetään keskustelu autonomisista asejärjestelmistä osana eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen (Convention on Certain Conventional Weapons, CCW) asialistaa. Suomesta kokoukseen osallistuu asiantuntijadelegaatio ulkoministeriöstä, puolustusministeriöstä ja pääesikunnasta.

Aseteknologiat kehittyvät itseohjautuvaan suuntaan, mutta niitä käyttävillä valtioilla säilyy kansainvälisen oikeuden mukainen vastuu mahdollisesti tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista.

Teknologinen kehitys ei oikeuta missään oloissa ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin. On tärkeää, että kansainvälinen sääntely pysyy teknologisen kehityksen mukana.

Suomi on perinteisesti ollut asevalvontasopimusten vahva tukija ja korostaa sääntöpohjaisen toiminnan ensisijaisuutta. Suomi korostaa, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sääntöjä ja periaatteita tulee kunnioittaa ja Suomi painottaa kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista autonomisten aseiden kehitystyössä ja käytössä.

Lisätietoja:

Ulkoministeriö: vastuuvirkamies, ulkoasiainsihteeri Mikko Autti p. 0295 350 034
Puolustusministeriö: professori Pekka Appelqvist p. 0295 140 360

Kokouksen viralliset nettisivut: https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5?OpenDocument(Linkki toiselle verkkosivustolle)

asevalvonta
kansainvälinen oikeus