Kesätöihin ulkoministeriöön

Ulkoministeriö palkkaa tulevana kesänä arviolta 20 kesätyöntekijää assistentin tehtäviin kahdeksi kuukaudeksi ajalla 3.5. – 31.8.2021. Hakuaika Valtiolle.fi:ssä on avoinna 11.1.- 29.1.2021 klo 16.15 asti.  

Kesätyöntekijät tulevat toimimaan erilaisissa assistentin tehtävissä lomasijaisina ministeriön eri osastoilla. Tehtäviin voi kuulua esimerikiksi sähköpostien ja asiakirjojen jakelua, kalenterin ylläpitoa, kokous- ja matkajärjestelyjä, vierailujen ja tilaisuuksien järjestelyjä, laskujen käsittelyä, tiedonhakuja ja muita erilaisia hallinnollisia tehtäviä.

Kesätyöntekijöiltä odotamme toimistotehtävien tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja tietoteknisiä taitoja, hyvää suomen ja englannin kielen sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa ja Suomen kansalaisuutta. Aikaisempi työkokemus katsotaan eduksi. Hakijoilta odotetaan käynnissä olevia, vähintään toisen vuoden ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja.

Eduksi luetaan erityisesti assistenttityöhön tähtäävät opinnot sekä kokemus valtionhallinnossa käytössä olevista järjestelmistä (M2-matkahallintajärjestelmä, Handi/Rondo tai Kieku) sekä kokemus työskentelystä valtionhallinnossa.

Kesätöihin haetaan sähköisesti Valtiolle.fi:ssä, ID 24-2-2021(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), 29.1.2021 klo 16.15 mennessä.