Kehityspolitiikka kiinnostaa journalisteja: vuoden 2018 mediatuet myönnetty

Ulkoministeriö järjestää tammi-maaliskuussa 2018 toimittajille suunnatun kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön perehdytysohjelman, johon valittiin hakemusten perusteella 11 journalistia. Lisäksi yhteensä 18 toimittajalle ja kuvaajalle myönnettiin matka-apurahaa kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön perehtymiseksi.

Ulkoministeriö järjestää vuosittain journalisteille suunnatun perehtymisohjelman kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön. Kehitysakatemia2018 -ohjelma kattaa kolme koulutuspäivää Helsingissä sekä kenttävierailun Sambiaan, joka on Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikainen kumppanimaa.

Vuoden 2018 perehdytysohjelmassa erityisteemana on yksityissektorin rooli kehityksessä; myös Sambian maaohjelma painottaa tätä teemaa.

Osallistujavalinnoissa painoivat hakijoiden esittämät perustelut ohjelmaan hakeutumiselle sekä heidän oma arvionsa siitä, millä tavoin he voivat myöhemmin hyödyntää ohjelman antia journalistisessa työssään.

Ohjelmaan valittiin mukaan: Kaisa Beltran, Johanna Erjonsalo, Kirsti Karttunen, Jukka Koivula, Outi Kokko, Samuli Launonen, Essi Lehto, Jussi Niemeläinen, Tuomas Peltomäki, Minna Rinta-Tassi, Janne Soisalon-Soininen.

Matka-apurahat journalisteille

Toimittajille ja kuvaajille avattiin marraskuussa 2017 mahdollisuus hakea matka-apurahaa kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön tutustumiseksi. Matka-apurahan hakijat tekivät itsenäiset työ- ja matkasuunnitelmansa ja hakivat ulkoministeriöltä niiden perusteella tukea välittömiin matkakuluihin.

Määräaikaan mennessä matka-apurahaa haki yhteensä 38 journalistia. Hakemusten perusteella matka-apurahaa päätettiin myöntää yhteensä 18 journalistille: kuudelle työparille ja kuudelle yksin matka-apurahaa hakeneelle. Matka-apurahan saajista noin puolet työskentelee freelance -toimittajina. Matka-apurahat ovat suuruudeltaan joko 1200 tai 1500 euroa hakijaa kohden.

Matka-apurahan saajat: Elli-Alina Hiilamo ja Jussi Välipirtti (Etiopia), Noora Kettunen (Guatemala), Markku Liukkonen (Tansania), Ilkka Loikkanen (Tansania), Linda Martikainen ja Nea Ilmevalta (Kambodzha), Sanna Ra ja Saara Mansikkamäki (Egypti), Ossi Rajala (Turkki, Israel, palestiinalaisalueet), Silja Raunio (Nicaragua), Riitta Saarinen ja Petteri Kokkonen (Intia), Sini Saaritsa ja Janne Hulkkonen (Myanmar), Anna Saraste ja Anna Tervahartiala (Kolumbia), Hanne-Mari Tarvonen (Mosambik).