Kehitysmaiden edustajat seuraamassa Suomen vaaleja


Suomen ulkoministeriö on kutsunut 40 edustajaa eri kehitysmaista seuraamaan vuoden 2003 eduskuntavaaleja. Maat ovat pääosin Suomen kehitysyhteistyökumppaneita, mutta mukaan on otettu myös muutamia muita maita, jotta alueellinen kattavuus olisi mahdollisimman laaja. Vaaliseurannan osanottajat tulevat Egyptistä, Etiopiasta, Namibiasta, Nepalista, Nicaraguasta, Tansaniasta, Thaimaasta ja Vietnamista. Lisäksi mukana on Eteläisen Afrikan kehitysjärjestön (SADC) edustaja. Tarkkailijat edustavat sekä valtapuolueita että oppositiota. Mukana on myös virallisten vaalilautakuntien edustajia.

Ensimmäisen kerran kehitysmaiden edustajia oli seuraamassa vuoden 1996 kunnallisvaaleja. Tarkkailijat haluttiin kutsua Suomeen vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti, sillä suomalaiset tarkkailijat osallistuvat säännöllisesti virallisiin vaalitarkkailuoperaatioihin kehitysmaissa. Kehitysmaiden edustajille halutaan antaa tietoa vaalien järjestämisestä sekä käytännön vaalityöstä. Suomi haluaa omassa kehitysyhteistyössään edistää demokratiaa, hyvää hallintoa ja tasa-arvoa ja tarjoaa näin ollen kehitysmaille mahdollisuuden päästä seuraamaan kuinka vaalijärjestelmä toteutuu Suomessa.

Viikon mittaisen vierailun aikana edustajat perehtyvät suomalaiseen vaalijärjestelmään, vaalilainsäädäntöön, kansanedustuslaitokseen sekä puolueisiin ja kansalaisjärjestöihin. Epävirallisena tarkoituksena on kehittää Suomen ja tarkkailijamaiden suhteita ja luoda uusia verkostoja maiden sekä edustajien välille. Ulkoministeriön Länsi- ja Itä- Afrikan yksikön päällikkö Heli Sirve toteaa, että vaalien seuranta on osa laajempaa opintokokonaisuutta, vaikka yhteistyössä pyritäänkin kumppaneiden vastavuoroisuuteen.
Ohjelma

Osanottajat

Taustatietoja Egypti-Mosambik

Taustatietoja Namibia-SADC