Nya biträdande avdelningschefer till handelspolitiska avdelningen

Jorma Korhonen Statsrådet har utnämnt utrikesrådet Jorma Korhonen till förste biträdande chef för utrikesministeriets handelspolitiska avdelning från och med den 7 november. Jorma Korhonen inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1981. Korhonen har sedan år 2000 varit chef för enheten för EG:s gemensamma handelspolitik och har tidigare bland annat arbetat vid ambassaderna i Jedda, Riyadh och Genève, som ambassadråd vid handelspolitiska avdelningen i Helsingfors samt som ministerråd med ansvar för handelspolitik i Washington.
Jorma Korhonens meritförteckning


Jari Gustafsson Utrikesrådet Jari Gustafsson har utnämnts till andre biträdande chef för utrikesministeriets handelspolitiska avdelning från och med den 7 november. Jari Gustafsson har tidigare fungerat som handelssekreterare, överinspektör och handelsråd vid handels- och industriministeriet, som industriråd vid Finlands OECD-representation i Paris samt som chef för handels- och industriministeriets utrikeshandelsgrupp.
Jari Gustafssons meritförteckning