Ulkomaankauppaministerit Skinnari ja Vestre: Intia ja Pohjoismaat vihreän siirtymän ja digitalisaation vauhdittajina

Pohjoismaat ovat viime vuosikymmeninä olleet vihreän teknologian edelläkävijöitä. Yhdessä Intian kanssa, Pohjoismaat voivat vauhdittaa maailman tarvitsemaa vihreää siirtymää, Suomen ja Norjan ulkomaankauppaministerit toteavat yhteiskirjoituksessaan.

Ulkomaankauppaministerit Jan Christian Vestre ja Ville Skinnari New Delhissä

Pohjoismaat herättävät intialaisten mielissä erilaisia asioita, ja meillä on toden totta paljon lunta, vuonoja, järviä ja revontulia. Viime vuosikymmeninä olemme myös olleet eturintamassa kehittämässä uusia vihreitä teknologioita ja ratkaisuja, kuten vetyä, merituulivoimaa, akkuja sekä hiilen talteenottoa ja varastointia. Nämä ratkaisut ovat välttämättömiä maailman kipeästi tarvitseman vihreän siirtymän onnistumiseksi.

Pohjoismaat ovat onnistuneet rakentamaan vakaan ja turvallisen, hyvinvointiin perustuvan yhteiskunnan, joka vastaa pitkälti kansalaistensa tarpeisiin ja toiveisiin.

Tärkein syy tähän on se, että Pohjoismailla on yhteisiä ydinarvoja, jotka myös vahvistavat alueellista yhteistyötä ja sitovat meitä yhteen. Olemme avoimia, liberaaleja yhteiskuntia, joissa luottamus on korkealla tasolla – sekä maidemme sisällä, että niiden välillä – ja meillä on toimivat instituutiot ja vahvat yhteistyön perinteet.

Pohjoismaat eivät kuitenkaan omin neuvoin pysty toteuttamaan maailman tarvitsemaa vihreää siirtymää. Tässä tavoitteessa Intia on yksi tärkeimmistä kumppaneistamme. Pohjoismaat ja Intia voivat yhdessä tuottaa keskeisiä teknologioita ja ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja vihreän kasvun vauhdittamiseksi.

Toukokuussa 2022 Kööpenhaminassa pidetyssä Pohjoismaiden ja Intian välisessä huippukokouksessa viisi pohjoismaista pääministeriä ja Intian pääministeri Modi sopivat yhteistyön tiivistämisestä digitalisaation, uusiutuvan energian, meriteollisuuden ja kiertotalouden aloilla. Pääministeri Modi oli kiinnostunut yhteispohjoismaisista ratkaisuista, jotka voivat tukea Intian vihreää siirtymää. Tämä oli yksi tärkeimmistä syistä, miksi me, Suomen ja Norjan kauppaministerit, vierailimme äskettäin Intiassa. Vierailumme aikana esittelimme sitä lisäarvoa, jota kumppanuutemme voi tuoda Intiaan ja tutustuimme Intiassa kehitteillä oleviin innovaatioihin ja digitaalisiin ratkaisuihin.

Mukanamme oli joukko johtavia yrityksiä muun muassa puhtaan energian, kiertotalouden, digitalisaation, matkailun ja meriteollisuuden aloilta. Näillä yrityksillä on kunnianhimoiset tavoitteet lisätä yhteistyötä Intian kanssa.

Suomen ja Norjan arvostetuimmat ja tunnetuimmat yritykset toimivat jo Intiassa, ja ne ovat tehneet maahan merkittäviä investointeja. Yritysyhteisömme Intiassa on kasvussa. Intiassa on jo 240 norjalaista ja suomalaista yritystä.

Suomen ja Intian välinen kauppa ja investoinnit kasvoivat viime vuonna merkittävästi, ja Intiasta on tullut Suomen painopistemaa. Erinomainen esimerkki tästä on Suomen viime syksynä Mumbaissa avaama uusi pääkonsulaatti, joka vihittiin virallisesti vierailumme aikana. Pääkonsulaatin perustaminen lisää Pohjoismaiden edustustojen määrää Intian kaupallisessa keskuksessa ja vahvistaa Intian ja Suomen välisiä suhteita. Monet intialaisyritykset ovat kiinnostuneet Suomesta ja suomalaisesta osaamisesta muun muassa teknologian ja innovaatioiden, kestävän kehityksen, digitalisaation ja hiilineutraaliuden aloilla. Yhä useampi intialainen opiskelija, tutkija ja osaaja hakeutuu Suomeen. Intia on suurin kasvumarkkina Nokian ja Fortumin kaltaisille suomalaisyrityksille, jotka ovat tehneet merkittävimpiä investointejaan juuri Intiaan.

Norjan ja Intian välinen kauppa on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Norjan valtiollinen sijoitusrahasto on todennäköisesti Intian suurimpia yksittäisiä ulkomaisia sijoittajia noin 17,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin sijoituksellaan. Norjan hallitus perusti äskettäin uuden ilmastorahaston, jonka kautta investointeja ohjataan uusiutuviin energialähteisiin ulkomailla. Intia on yksi rahaston painopistemaista. Intiaan on rahaston kautta tähän mennessä investoitu lähes 200 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja investointien määrä kasvaa nopeasti.

Intiassa on kuitenkin yhä merkittävä määrä hyödyntämätöntä kaupan ja yhteistyön potentiaalia. Intia on nopeasti kehittyvä jättiläinen, jonka markkinat ovat laajat ja jolla on yksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista. Niin suomalaisilla kuin norjalaisilla yrityksillä on Intiassa suuria, toisiaan täydentäviä mahdollisuuksia tiivistää entisestään siteitään intialaisiin kumppaneihin.

Tulevaisuuden kannalta on keskeisen tärkeää viimeistellä neuvottelut Intian kanssa molempia osapuolia hyödyttävistä vapaakauppa- ja investointisopimuksista. Uskomme, että oikeudenmukaisten, tasapuolisten ja tasapainoisten sopimusten nopea solmiminen on mahdollista.

Intia edistyy harppauksin kohti vihreää, digitaalista ja innovatiivista tulevaisuutta, ja Suomen ja Norjan kaltaiset Pohjoismaat ovat valmiita jakamaan kokemuksiaan Intian kanssa ja osallistumaan Intian siirtymään. Intiassa menestyvät ja skaalautuvat teknologiat ja innovaatiot ovat helppo siirtää muualle maailmaan. Pohjoismaat ja Intia voivat yhdessä vauhdittaa vihreää siirtymää maailmanlaajuisesti.

Jan Christian Vestre, Norjan kauppa- ja teollisuusministeri

Ville Skinnari, Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri