Kare Halonen blir chef för Europaavdelningen

Kare Halonen Statsrådet har idag förordnat utrikesrådet Kare Halonen till chef för utrikesministeriets Europaavdelning från den 1 september. Halonen kom till ministeriet 1980 och har tjänstgjort vid ambassaden i Bern, FN-representationen i Genève och ambassaden i Bukarest. Han har även arbetat vid EFTA-sekretariatet i Genève. Vid ministeriet har han bland annat tjänstgjort vid handelspolitiska avdelningen och som sekreterare för Finlands EU-medlemskapsdelegation. Vid Finlands EU-representation har han arbetat sedan 1995 och som representationens ställföreträdande chef och Finlands representant vid ständiga representanternas kommitté I sedan år 2000.