Kansalliset vuoropuhelut merkittävä työkalu konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisussa

Kansalliset vuoropuhelut merkittävä työkalu konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisussa

Suurin osa tämän päivän konflikteista on valtioiden sisäisiä konflikteja. Konfliktien perustavanlaatuiset syyt juontavat usein juurensa valtioiden rakenteellisiin ongelmiin, jonka vuoksi myös konfliktien ratkaisussa tulee ottaa huomioon niiden monimutkaisuus. Pysyviä ratkaisuja saadaan vain, jos konfliktien taustalla vaikuttaviin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin löydetään ratkaisu.

NDC-osallistujat Säätytalon portailla. Kuva: Heli Pekkonen.

Kansalliset vuoropuhelut voivat toimia työkaluina konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisussa. Kansallisilla dialogeilla tarkoitetaan prosesseja, joissa paikalliset toimijat keskustelevat ja ratkaisevat kysymyksiä, jotka voivat liittyä esimerkiksi valtiojärjestelmään, uuteen perustuslakiin, vaaleihin tai vähemmistöjen oikeuksiin. Vuoropuhelujen rakenne ja tavoitteet voivat poiketa toisistaan, mutta kaikkien yhteisenä päämääränä on laajentaa poliittista osallistumista sekä kehittää uusia lähestymistapoja ja ratkaisuja.  Kansallisten dialogien vahvuutena on, että niiden avulla voidaan tuoda yhteiskunnan eri toimijoita saman pöydän ääreen keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin kestävän rauhan saavuttamiseksi.

National Dialogues –konferenssi kokosi Helsinkiin rauhanprosessien asiantuntijoita ympäri maailmaa

Ulkoministeriö järjesti 11.-12. kesäkuuta kansallisia dialogeja käsittelevän National Dialogues -konferenssin (NDC), joka kokosi Helsingin Säätytalolle noin 200 alan asiantuntijaa. Jo neljättä kertaa järjestetty NDC toteutettiin yhdessä kansalaisjärjestökonsortion kanssa, johon kuuluivat edellisvuosien tapaan Kirkon ulkomaanapu(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), Suomen lähetysseura(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) sekä konfliktinratkaisujärjestö CMI(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Konferenssiin osallistuivat muun muassa Etiopian entinen pääministeri Hailemariam Dessalegn, Jemenissä kansallisen dialogin tulosten toimeenpanosta vastaava ministeri Yasser Abdullah Al-Raeeini, YK:n päämajassa kyberturvallisuudesta, data-analytiikasta ja teknologisista innovaatioista vastaava johtaja Salem Avan sekä Keniassa sijaitsevan Peace Tech Labin asiantuntija Achol Jok Mach. Myös ulkoministeri Pekka Haavisto vieraili konferenssissa.

Konferenssin aikana keskusteltiin ajankohtaisista aiheista sekä rauhanprosessien tulevaisuudesta. Kuva: Heli Pekkonen.

Konferenssipäivien aikana keskusteltiin muun muassa teknologian hyödyntämisestä rauhanrakentamisessa sekä toisaalta teknologian luomista riskeistä rauhanprosesseille. Lisäksi asialistalla olivat muun muassa tasa-arvokysymykset, nuorten rooli sekä luonnonvarat. Tämän päivän konflikteista nostettiin esiin esimerkiksi Jemenin, Somalian ja Myanmarin tilanteet.

National Dialogues –konferenssi (NDC) tarjosi erinomaisen mahdollisuuden jakaa parhaita käytäntöjä, ideoita ja ajatuksia. "Konferensseissa lopulta merkityksellisintä on, millaisia kokemuksia ne ovat osallistujille ja ennen kaikkea mitä niistä seuraa. On ollut ilo kuulla National Dialogues -konferenssin osallistujilta, että monet heistä ovat saaneet työkaluja, verkostoja ja uusia ideoita työhönsä.", toteaa tänä vuonna NDC:n sihteeristönä toimineen Suomen lähetysseuran ohjelmakoordinaattori Hannele Tulkki.

Rauhanvälitys ja konfliktien ennaltaehkäisy ovat Suomen ulkopolitiikan pitkäaikaisia painoalueita, ja Suomi on esimerkiksi vuonna 2010 perustetun YK:n rauhanvälityksen ystäväryhmän perustajajäsen. Naisten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen rauhanprosesseissa on yksi Suomen keskeisiä tavoitteita. ”Ulkoministeriö on ylpeä voidessaan tarjota jo neljättä kertaa puitteet näille ainutlaatuisille keskusteluille”, iloitsee rauhanvälityksen koordinaattori Laura Lindgren ulkoministeriöstä.

Konferenssin avoimet osuudet voi katsoa jälkikäteen tallenteena osoitteesta: https://prospectumlive.com/event/nationaldialogues(Linkki toiselle verkkosivustolle). Konferenssin materiaalit löytyvät osoitteesta: http://nationaldialogues.fi/#resources(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Ulkoministeriö kiittää lämpimästi kaikkia osallistujia, järjestäjiä ja vapaaehtoisia!

Teksti: Laura Kaltiainen/ulkoministeriö