Kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatukseen tukea 1,4 miljoonaa euroa

Ulkoministeriö on myöntänyt ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen päätöksellä yhteensä 1,4 miljoonaa euroa kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin Suomessa. Tukea hankkeisiin saa tällä hakukierroksella 14 järjestöä.

Kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeet (VGK-hankkeet) ovat osa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta. VGK-tuen tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta globaalin kehityksen haasteista ja kansainvälisestä yhteistyöstä niihin vastaamiseksi. 

Tällä hakukierroksella tukea myönnetään 14 järjestön hankkeeseen, jotka keskittyvät kehitysviestintään, globaalikasvatukseen koulumaailmassa ja vapaassa sivistystyössä sekä yritysten yhteiskuntavastuun tietoisuuden lisäämiseen suomalaisten keskuudessa. Kaksivuotisia hankkeita toteutetaan vuosina 2019-2020.

”Kehitysviestintä ja globaalikasvatus parantavat suomalaisten valmiuksia edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja vastuunkantoa. Suomalaisille järjestöille annettava tuki on tärkeää kestävän kehityksen ja globaalin kumppanuuden vahvistamiseksi”, painottaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Ulkoministeriö vastaanotti joulukuun 2018 puolivälissä päättyneessä haussa 29 hakemusta suomalaisilta järjestöiltä. Haettu avustus oli yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa. 
Viestintä- ja globaalikasvatuksen tukea myönnetään kehityspoliittisen selonteon ja kansalaisyhteiskuntalinjauksen mukaisesti.

VGK-tuki on osa ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön vuosittaisesta määrärahasta. Noin 80 prosenttia kansalaisyhteiskuntarahoituksesta myönnetään ohjelmatukena. Vuoden 2018 helmikuussa 22 toimijalle myönnettiin 4-vuotista ohjelmatukea yhteensä 206,8 miljoonaa euroa.

Hanketuki puolestaan on noin kymmenen prosenttia määrärahoista. Vuoden 2018 joulukuussa hanketukea myönnettiin 36 järjestön 50 hankkeelle yhteensä 18 miljoonaa euroa vuosille 2019-2022.

VGK-tuen hakukierroksella 2018 rahoitettavat hankkeet

Lisätietoja: Riina-Riikka Heikka, yksikön päällikkö, ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. +358 295 350 204

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.