Internationellt mediaintresse för Snow Show

Ett femtiotal utländska journalister och flera TV-team samlades i Lappland den 9-12 februari. Som lockbete fungerade The Snow Show: ett samarbetsprojekt mellan konstnärer och arkitekter som ledde till uppförandet av sammanlagt 17 stora arbeten i snö och is i Kemi och Rovaniemi. Avsikten var att skapa konstverk som bryter konstens och arkitekturens konventioner. Upphovsmännen hör till världseliten i båda yrkesgrupperna.

Det tre dagar långa evenemanget var lyckat. Största delen av journalisterna anlände på inbjudan av Centralen för turistfrämjande, en del på egen hand. Utrikesministeriet bjöd in sju redaktörer från olika länder. Sällan har man vid polcirkeln sett något liknande som när New York Times, Los Angeles Times och Guardian frågar ut samma person – Snow Shows huvudkurator Lance Fung - i en herrgård av timmer utanför Rovaniemi, ett stenkast från en isskapelse designad av Yoko Ono, med det gröna norrskenet flammande på natthimlen.

Det är svårt att på förhand gissa sig till kritikernas dom, men medierna är påtagligt entusiastiska. Lance Fung fick om och om redogöra för bakgrunden till idén. Han besökte för några år sedan Finland på inbjudan av generalkonsulatet i New York. På en briefinglunch med dåvarande kulturrådet Tuula Yrjölä uppstod idén om att utmana konstnärer och arkitekter i de främsta leden att skapa konst i material som för båda parter skulle innebära en resa i det okända.

Tanken på snö och is hade slagit rot i Fungs tankar då han i TV sett ett kort inslag om snöslottet i Kemi. Efter en lång tids förberedelser uppstod en mångsidig och exotisk utställning i Kemi och Rovaniemi. Utställningen är öppen till slutet av mars – eller tills konstverken smälter.

I Snow Show ingår dessutom ett omfattande utbildningselement. En stor grupp internationella arkitekt- och konststuderande deltog i uppförandet av skapelserna.

"Det har varit en fin erfarenhet”, berättar Marc Perrotta, arkitektstuderande från universitetet i Ohio, USA, som håller på att slutföra sina studier. "Jag fick träffa studerande från olika hörn av världen. Trots att is och snö av naturliga skäl knappast kommer att höra till mina arbetsmaterial i framtiden kommer denna enastående erfarenhet av att utbyta tankar om arkitekturens och konstens väsen med studerande och toppnamn från olika länder säker att påverka mitt arbete i framtiden", konstaterade han.

Seppo Mäkinen, som lett byggnadsarbetena, konstaterade att byggandet i snö och is tack vare Snow Show hade avancerat 100 år i framtiden. Genomförandet av de ambitiösa arbetena kräver en ständig utveckling av arbetsmetoderna.


Jari Sinkari
Konsul
Chef för press- och kulturenheten
Finlands generalkonsulat, New YorkThe Snow Show(Linkki toiselle web-sivustolle.)

kulttuuri