Kanadas utrikesminister betonade betydelsen av internationellt samarbete

Kanadas utrikesminister Bill Graham tackade det finländska ordförandeskapet i Arktiska rådet på en presskonferens som han höll tillsammans med sin värd och kollega Erkki Tuomioja i Helsingfors den 11 oktober. Enligt Graham har det arktiska området stora problem och han önskar att samarbetet med finländarna fortsätter på dethär området. Både Graham och Tuomioja deltog i Arktiska rådets möte i Saariselkä. Efter mötet fortsatte de sina bilaterala samtal i Helsingfors. Behandlade teman var bl.a situationen i Irak och den internationella brottsdomstolen. Enligt Tuomioja har Finland och Kanada långt samma åsikt och intressen i den internationella politiken.

Både Kanada och Finland har varit aktiva anhängare av den internationella brottsdomstolen. Enligt Graham behövs domstolen som ett globalt rättssystem t.ex. med tanke på folkmord och krigsförbrytelser. Graham vet att USA när mycken oro för brottsdomstolen, så det är viktigt att kunna påvisa att det inte finns några skäl för all denna oro. Domstolen måste kunna visa att den är funktionell och att den inte är en politisk domstol. Å andra sidan får Förenta staternas politik inte skada domstolens integritet.

I Irak-frågan poängterade Graham den roll FNs säkerhetsråd har. FN existerar ju just för att lösa dylika frågor. Graham var mycket nöjd för att USA beslutat verka genom FN. Ett amerikanskt unilateralt anfall mot Irak skulle vara mycket skadligt både för FN och stabiliteten i Mellanöstern, sade Graham.

Enligt utrikesministern finns det inte heller inom USA en enhällig åsikt i Irak-frågan utan diskussionen i landet pågår hela tiden, samtidigt som man inser behovet av allierade. Kanada har enligt Graham ett intimt förhållande till USA. Detta hindrar inte att man kan vara oense i sakfrågor och Kanada har försökt uppmuntra USA att gå in för multilateralt samarbete. Att Jimmy Carter fick Nobels fredspris är en signal just för betydelsen av multilateralt samarbete. Även utrikesminister Tuomioja tyckte att valet av Jimmy Carter till Nobelpristagare var gott.

Arktinen neuvosto
ulko- ja turvallisuuspolitiikka