Kaksi vuotta Dushanbessa

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj:illä on ollut Tadzhikistanissa toimisto jo vuodesta 1994.

Etyj panostaa vahvasti naisten ja tyttöjen aseman vahvistamiseen. Tadzhikistanissa parlamenttiin perustettiin naiskansanedustajien allianssi. Idea sai tuulta naispoliitikkojen ryhmän Suomen vierailusta, jolloin heille esiteltiin muun muassa Suomen eduskunnan naisverkostoa.

Ei ole harvinaista, että lentokenttävirkailija kysyy ystävällisesti, missähän se on, kun matkustaja ilmoittaa määränpääksi Dushanben. Katse karttaan kertoo, missä Tadzhikistan sijaitsee: maalla on lähes 1400 km yhteistä rajaa Afganistanin kanssa, idässä naapurina on Kiina, lännessä Uzbekistan ja pohjoisessa Kirgisia. Molemmat Tadzhikistanin tavoin Neuvostoliitosta 1990-luvun alussa itsenäistyneitä Keski-Aasian maita.

Tadzhikistanin itsenäisyyden alkutaival on ollut vaikea: viisi vuotta (1992-1997) kestäneen verisen sisällissodan haavat vaikuttavat edelleen poliittiseen järjestelmään ja talouskehitykseen. Haasteita on monia, ei vähiten -  muttei myöskään ainoastaan -  johtuen pitkästä rajasta alati epävakaan Afganistanin kanssa. Läntisen naapurin Uzbekistanin viimeaikainen myönteinen kehitys voi vihdoin tarjota Tadzhikistanille uusia mahdollisuuksia, mutta paljon riippuu siitä niin kutsutusta ”poliittisesta tahdosta” vahvistaa kestävän ja koko kansaa hyödyttävän talouskasvun edellytyksiä, kitkeä korruptiota ja avartaa kansalaisyhteiskunnan tilaa.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj:illä on ollut Tadzhikistanissa toimisto jo vuodesta 1994. Ensin alkuun Etyj oli siellä rauhaa välittämässä, myöhemmin toiminnan painopiste on ollut maan kehityksen tukemisessa. Etyj ei kuitenkaan ole perinteinen kehitysyhteistyöjärjestö, vaan Dushanben toimiston mandaatti perustuu niihin sitoumuksiin ja periaatteisiin, joita järjestön osallistujavaltiot – myös Tadzhikistan – ovat vuosien varrella tehneet.

Etyjissä kaikki päätökset tehdään konsensuksella, ja järjestön toiminnan logiikka perustuu edelleen Suomessa vuonna 1975 allekirjoitettuun päätösasiakirjaan, jossa määriteltiin silloiselle Etykille kolme koria, joita nykyään kutsumme kolmeksi ulottuvuudeksi: poliittis-sotilaallinen, talous- ja ympäristö-, sekä inhimillinen ulottuvuus.

Dushanben kenttätoimiston, kuten Etyjin kaikkien muidenkin missioiden, oikeutus perustuu kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen. Etyjillä on parhaillaan kenttämissioita Kaakkois- ja Itä-Euroopassa, Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa: Albania, Bosnia ja Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Makedonia, Moldova, Ukraina, Turkmenistan, Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Uzbekistan. Kenttätoimistojen mandaatit ovat kussakin hieman erilaisia, ja nimilläkin on poliittista merkitystä. Ukrainassa toimii projektikoordinaattorin toimiston lisäksi kaksi erityistä Ukrainan kriisiin liittyvää missiota, joiden tehtävänä on puolueeton tilanteen tarkkailu ja dialogin tukeminen osapuolten välillä.

Minulle tarjoutui mahdollisuus nähdä maailmaa kansainvälisen järjestön näkökulmasta, kun ulkoministeriö asetti minut keväällä 2016 Suomen ehdokkaaksi Etyjin Tadzhikistanin mission päällikön tehtävään. Tultuani valituksi oli edessä melko pikaisella aikataululla muutto Dushanbehen. Etyjissä päällikkötehtävien rekrytointi on kulloisenkin puheenjohtajamaan vastuulla, minut tehtävään nimitti Saksa. Politiikka on aina mukana pelissä, onhan kuitenkin kyseessä poliittinen järjestö jonka 57 osallistujavaltiota lobbaavat joko omien tai mieluisten ehdokkaitten puolesta. Suomen poliittinen johto lobbasi puolestani, ja aiempi kokemukseni mm. Keski-Aasian kiertävänä suurlähettiläänä ja sitä ennen Itä-osastolla, sekä venäjän kielen taitoni, edesauttoivat valinnassa. Samoin se, että olen nainen! Etyjillä on valitettavasti edelleen liian vähän naisia johtavissa tehtävissä. Syy on osallistujavaltioissa, jotka eivät aseta riittävästi naisia ehdokkaaksi. Ja kuitenkin sillä oli oma, tärkeä merkityksensä Tadzhikistanissa, että mission päällikkönä oli nainen: löysin itseni esikuvana Tadzhikistanin naisille, joiden asema ei ole järin vahva.

Kaksi vuotta Dushanbessa vahvisti käsitystäni siitä, että Etyjillä on edelleen merkittävä rooli Euroopan ja Etyjin laajemman alueen vakauden varmistamisessa. Järjestön kenttätoimistoilla on merkittävä mahdollisuus tukea isäntämaan kehitystä kaikissa kolmessa ”ulottuvuudessa”, huolimatta verrattain pienistä resursseista.

Khudzhandin lentokentällä vihkimässä käyttöön väärennettyjen matkustusasiakirjojen tunnistamislaitteita. Etyj tukee Tadzhikistanin rajavalvontaa myös kouluttamalla tadzhikistanilaisia ja afganistanilaisia rajavartijoita. Etyjin lippulaivahanke, Border Management Staff College BMSC kouluttaa Dushanbessa rajojen vartiointiin ja hallintaan erikoistuneita viranomaisia kaikista Etyjin osallistujavaltioista ja kumppanimaista.

Kolikon toinen puoli on, että poliittisen järjestön kenttätoiminta nähdään hyvistä tarkoituksistaan huolimatta myös poliittisena, joka voi johtaa eriäviin näkemyksiin isäntämaan ja järjestön välillä. Tämän koimme Dushanbessa, kun erimielisyydet Tadzhikistanin hallinnon ja Etyjin välillä kärjistyivät syksyllä 2016, ja toimistolle jouduttiin neuvottelemaan uusi, hieman kapeampi mandaatti. Kyse oli Etyjin alaisen demokratiaa ja ihmisoikeuksia tukevan ODIHR:in vuotuisesta kokouksesta Varsovassa, jonne saapui runsas joukko Tadzhikistanin opposition edustajia protestoimaan. Tadzhikistan katsoi, että ODIHR kutsuu kokoukseen sen terroristeiksi määrittelemiä henkilöitä, kun taas usea muu Etyjin osallistujavaltiopiti kyseisiä opposition edustajia osallistumiseen oikeutettuina kansalaisyhteiskunnan jäseninä. Kiista jatkuu, mutta Dushanben ohjelmatoimisto eli OSCE Programme Office in Dushanbe, selvisi vuoden kestäneistä vaikeuksista säikähdyksellä.

Etyj on ollut jonkinlaisessa kriisissä jo pitkään: 1970-luvulla se perustettiin lännen ja idän välisen vastakkainasettelun lauhduttua, viime vuosina vastakkainasettelu on palannut ja viimeistään Ukrainan tilanne on kärjistänyt tilannetta. Kuitenkin järjestö on korvaamaton: tänä päivänä sitä tuskin kyettäisiin perustamaan. Eriävistä mielipiteistä huolimatta dialogi jatkuu, se on jo sinänsä saavutus. Etyj on suurin alueellinen konfliktinehkäisyjärjestö YK:n sateenvarjon alla. Sen kenttätoimistot ennalta ehkäisevät konflikteja tukemalla eri hankkein isäntämaiden poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista vakautta, mutta niillä on myös ennakoiva rooli.

Silmät ja korvat konfliktiherkissä tai konflikteista toipuvissa jäsenmaissa ehkäisevät niiden puhkeamista ja auttavat järjestöä reagoimaan oikea-aikaisesti ongelmien torjumiseksi. Euroopan turvallisuus riippuu sen naapuruston vakaudesta, siksi on tärkeää nähdä kartalla myös Keski-Aasian valtiot, ja hahmottaa laajempi geopoliittinen kokonaisuus.

Interview with Ambassador Tuula Yrjölä, Head of the OSCE Programme Office in Dushanbe (24 August 2018) https://www.osce.org/programme-office-in-dushanbe/391532(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Lisätietoja: Suurlähettiläs Tuula Yrjölä, Etyjin Dushanben toimiston päällikkö 2016-2018, puh. +358 295 350 367.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi