JPO-programmet fyller 50, del 4: Jämställdhetsarbete vid UN Women

JPO-programmet fyller 50, del 4: Jämställdhetsarbete vid UN Women

Ett av Finlands utvecklingspolitiska genomgående teman är att främja jämställdhet mellan könen. Det fick Maria Jain bidra till när hon åkte som biträdande expert (JPO) från Finland till Liberia för att jobba för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women år 2008. Särskilt stort intryck gjorde mötet med FN:s första kvinnliga fredsbevarare på henne. Det var indiska kvinnor som patrullerade huvudstaden Monrovias gator nattetid.

Under 2000-talet var de finländska biträdande experterna 247 till antalet. Under detta årtionde fick de första JPO: na från Finland jobba för FN:s hiv/aidsprogram UNAIDS och i Världsbanken. Allt fler jobbade med förvaltnings- och programarbete istället för fältarbete.

Utrikesministeriet har samlat berättelser från före detta biträdande experter från alla decennier utom 1960-talet. Näst i tur står Maria Jain som var JPO på 2000-talet.

1. Var var du JPO, Maria Jain?

”Först var jag hos UNDP i Liberia hösten 2008. Jag var med och arrangerade den internationella kvinnokonferensen som leddes av Liberias och Finlands presidenter Ellen Johnson Sirleaf och Tarja Halonen och som ägde rum i Monrovia våren 2009.

Därefter arbetade jag i UN Womens högkvarter i New York 2009-2012, med den fond som UN Women förvaltar för att bekämpa våld mot kvinnor. Jag koordinerade fondens projekt i Östeuropa och Centralasien och dessutom deltog jag i medelanskaffning till fonden.”

MariaJain_Liberia, MariaJain_Liberia, MariaJain_Liberia
Maria Jain och indiska kvinnliga fredsbevarare i Liberia. Foto: Maria Jain

2. Hur gick din karriär efter JPO-tiden? Var jobbar du nu?

”Jag arbetade tre år i UN Womens högkvarter. Efter det beslöt jag mig för att återvända till Finland där jag jobbar med samma frågor vid Finlands UN Women.”

3. Vilket minne är starkast från din JPO-tid?

”Det var nog att få träffa de första kvinnliga fredsbevararna i FN:s historia. Mitt arbetsutrymme fanns i Liberias utrikesministeriums byggnad, där också presidentens kansli var beläget. På dagarna patrullerade indiska polistrupper runt ministeriet, på nätterna på Monrovias gator. Mitt andra hem ligger i Indien så mötet med de banbrytande indiska fredsbevararkvinnorna gjorde ett stort intryck på mig.”

4. Har du besökt Liberia efter din JPO-tid? Hur har det förändrats?

”Jag har inte varit där efteråt men hoppas kunna återvända dit någon dag.”

5. Har du haft nytta av JPO-tiden senare i livet?

”JPO-tiden var verkligen givande. Professionellt lärde jag mig mycket om det arbete som ligger mitt hjärta så nära. Jag fick också rent praktisk erfarenhet av hur man fungerar inom en internationell organisation. Min världsbild utvidgades på många olika sätt. Dessutom berikades jag med många vänner för livet.”

MariaJain_Intia
Maria Jain, som idag jobbar för Finlands UN Women, besökte ifjol Rajasthan i Indien där hon träffade kvinnliga byledare som har utbildats av UN Women. Foto: Maria Jain

6. Hur har Finlands utvecklingspolitik utvecklats sedan dess? Hur ser den ut idag tycker du?

”En infallsvinkel där man utgår från mänskliga rättigheter har förstärkts som genomgående tema, likaså kvinnornas och flickornas ställning. Principerna syns också i form av åtgärder, i synnerhet är höjningen av det stöd som Finland beviljar UN Women en viktig framgång.

Utvecklingspolitiska cykler som utgår från valperioder är korta. Ur långsiktsaspekt borde en infallsvinkel som utgår från mänskliga rättigheter och de stora utvecklingsriktlinjerna alltid ingå. Det är viktigt att utveckla uppföljningen, utvärderingen och resultatinriktningen.”

Fakta: Biträdande experter (JPO) på 2000-talet

  • Sedan år 1965 har Finland finansierat FN:s program för biträdande experter, Junior Professional Officers (JPO). Tidigare användes också benämningen Associate Professional Officer (APO) och Associate Expert (AE).
  • I 50 års tid har över 900 finländare åkt ut i världen för att jobba som biträdande experter finansierade av Finland, de har sökt sig till FN och dess organisationer samt till internationella finansierings- och forskningsinstitut som Världsbanken.
  • Syftet är att uppmuntra finländare att söka sig till internationella tjänster och att erbjuda finländskt kunnande åt organisationerna. Samtidigt har Finland möjlighet att främja teman som är viktiga för oss.
  • På 2000-talet var de finländska biträdande experterna sammanlagt 247 till antalet. Uppgifterna handlade mest om förvaltnings- och programarbete, och förutom fältarbete jobbade många i organisationernas högkvarter. Den här tiden började de första finländska JPO: na jobba för FN:s hiv/aidsprogram UNAIDS (11 stycken) och vid Världsbanken (12 stycken). Dessutom jobbade de vid FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UNODC, internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD, och vid de andra FN-organen som hade blivit bekanta för biträdande experter redan under tidigare decennier.

Kirsi Pere