JPO-programmet fyller 50, del 3: Arbetet med flyktingar lärde mig att se längre än till nationella riksgränser

JPO-programmet fyller 50, del 3: Arbetet med flyktingar lärde mig att se längre än till nationella riksgränser

På 1990-talet fick migrationsverkets chef Jaana Vuorio bekanta sig med flyktingarnas verklighet i Kenya och Indien när Finland skickade ut henne som biträdande expert (JPO) till FN:s flyktingorganisation UNHCR. Det som bäst stannade i minnet var när flyktingar återvände hem.

Utrikesministeriet har samlat före detta biträdande experters berättelser från alla årtionden utom 1960-talet. Nu har serien kommit till 1990-talet då Finland skickade iväg 208 biträdande experter till olika FN-organisationer. Nya tyngdpunkter i verksamheten var jämställdhet och särskilt kvinnornas och flickornas situation. Istället för fältarbete jobbade de biträdande experterna nu också med projektförvaltning, i organisationernas högkvarter och vid FN-sekretariatet i New York.

1. Var var du JPO, Jaana Vuorio?

”Jag jobbade för UNHCR med juristuppgifter, först i Nairobi och sedan i New Delhi som Associate Protection Officer. Arbetet gick främst ut på att intervjua flyktingar för att definiera deras flyktingstatus och ge dem juridisk rådgivning. Dessutom deltog jag i några insatser för frivilligt återvändande där jag registrerade de återvändande och följde dem till deras hemland, och så utbildade jag intressentgrupper. Jag arbetade med tiotals olika nationaliteter av flyktingar.”

JaanaVuorio_Kenia
Jaana Vuorio med sina barn Jenni och Suvi i Nairobis nationalpark. Det är hösten 1991 och de har nyss anlänt till Kenya. Foto: Jaana Vuorio

2. Hur gick karriären efter JPO-tiden? Var jobbar du idag?

”Efter JPO-tiden återvände jag till min tidigare arbetsplats som var hovrätten, men sökte mig ganska snart, år 1995, till migrationsförvaltningen. Sedan dess har jag arbetat med olika uppdrag vid inrikesministeriet och Migrationsverket. För närvarande är jag överdirektör för Migrationsverket.”

JaanaVuorio
Jaana Vuorio i sitt nuvarande uppdrag som Migrationsverkets chef. Här hälsar hon deltagarna i Migrationsverkets 20-årsjubileumsseminarium i mars 2015 välkomna. Foto: Migri

3. Vilket minne är starkast från din JPO-tid?

”Det var givande att få så mycket praktisk erfarenhet av flyktingarbete. När jag åkte till Kenya fanns där 60 000 flyktingar och under ett år blev de sju gånger fler. Samtidigt återvände flyktingar till sina hemland, exempelvis till Sydafrika. Det var rörande och oförglömligt att följa en flyktinggrupp till Johannesburg våren 1992.”

4. Har du besökt Kenya eller Indien efteråt? Hur har de förändrats?

”Jag har besökt dem några gånger efteråt. Kenyas säkerhetssituation har försämrats och i Indien har moderniseringen gått framåt väldigt mycket jämfört med början av 1990-talet. Dagens öppna våld mot kvinnor i Indien är chockerande.”

5. Har du haft nytta av JPO-tiden senare i livet?

”Den erfarenhet av internationellt samarbete och praktik med kollegor av olika nationalitet som jag fick under JPO-tiden har varit till stor nytta, eftersom arbetsmiljön när man jobbar med migration är global. Jag lärde mig se på saker utan att hänga upp mig på nationella gränser.”

6. Hur har Finlands utvecklingspolitik utvecklats sedan din JPO-tid? Hur tycker du den ser ut idag?

”Jag är inte så väl insatt i Finlands utvecklingspolitik men jag förmodar att EU-medlemskapet och EU-samarbetet har fört med sig nya dimensioner. Man framhäver mera mänskliga rättigheter och hållbar utveckling idag än för 25 år sedan. Verksamheten utvärderas också mera systematiskt idag.”

Fakta: Biträdande experter på 1990-talet

  • Sedan år 1965 har Finland finansierat FN:s program för biträdande experter, Junior Professional Officers (JPO). Tidigare användes också benämningen Associate Professional Officer (APO) och Associate Expert (AE).
  • I 50 års tid har över 900 finländare åkt ut i världen för att jobba som biträdande experter finansierade av Finland, de har sökt sig till FN och dess organisationer samt till internationella finansierings- och forskningsinstitut som Världsbanken.
  • Syftet är att uppmuntra finländare att söka sig till internationella tjänster och att erbjuda finländskt kunnande åt organisationerna. Samtidigt har Finland möjlighet att främja teman som är viktiga för oss.
  • På 1990-talet åkte 208 biträdande finländska experter ut i världen, finansierade av Finland. Uppgifterna gällde mera projektkoordination än fältarbete. Nya tyngdpunkter var jämställdhetsfrågor och särskilt förstärkandet av kvinnors och flickors ställning.
  • På 1990-talet var det fortfarande FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, utvecklingsprogrammet UND, arbetsorganisationen ILO, flyktingorganisationen UNHCR och barnorganisationen UNICEF som var de vanligaste målen för Finlands biträdande experter. Dessutom fick de första finländska experterna nu jobba för Världslivsmedelsprogrammet WFP och FN:s befolkningsfond UNFPA. Under 1990-talet jobbade de också på FN-sekretariatet i New York och UNODC, som är FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå.

Kirsi Pere