Jaakko Blomberg ambassadör till Tallinn


Republikens President har förordnat understatssekreterare Jaakko Pekka Blomberg till chef för Finlands ambassad i Tallinn från och med den 1.6. 2001. Blomberg har fungerat som politisk understatssekreterare vid utrikesministeriet sedan december 1992 och före det under åren 1988-92 som chef för ministeriets politiska avdelning.