Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka: Siniseen kasvuun panostaminen palvelee koko Itämeren aluetta

Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka: Siniseen kasvuun panostaminen palvelee koko Itämeren aluetta

Itämeren tilassa on vielä paljon parannettavaa. Agenda2030:n mereen liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet ja Itämeri-strategian päivittäminen ovat Suomen tulevan HELCOM-puheenjohtajuuskauden pääteemoja.  Pian Itämeri-suurlähettilään tehtävät jättävä Erja Tikka korostaa rajat ylittävän Itämeri-yhteistyön merkitystä myös rahoituskysymyksissä.

Sea pollutionVäistyvä Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka on tehtävässään pitänyt esillä erityisesti meriroskaongelmaa. Kuva: HELCOM

Suomi alueellisen yhteistyön puolestapuhujana

Tulevien EU-rahoitusneuvottelujen alla myös Itämeri-yhteistyön tulevaisuus mietityttää nyt monia. Rahoituksen osalta alueelliset yhteistyöohjelmat ovat olleet EU:n Itämeri-strategian hankkeiden pääasiallinen rahalähde. Pyrkimykset saada kansalliset, volyymiltään paljon suuremmat rakennerahasto-ohjelmat mukaan eivät ole juuri onnistuneet.

”Seuraavalla rahoitusohjelmakaudella tähän olisi löydettävä ratkaisu. Pieni siivu ylikansalliseen yhteistyöhön ei ole meiltä suomalaisilta pois vaan meidän hyödyksemme. Suomen osalta tämä ajattelutavan muutostarve osuu tulevien maakuntien kontolle”, Suomen Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka painottaa.

”Kun EU:n budjetista tulee vielä kova taistelu ja koheesiorahat väistämättä niukkenevat, kannattaa Suomen profiloitua voimakkaana alueellisen ja rajat ylittävän yhteistyön puolestapuhujana yhdessä muiden Itämeren maiden kanssa.”  

Erja Tikka. Kuva: Virpi Voittonen
Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikan läksiäisseminaari pidettiin 21.5.2018 ulkoministeriössä. Esillä olivat tulevat EU-rahoitusnäkymät sekä tänä kesänä alkava Suomen kaksivuotinen HELCOM-puheenjohtajuuskausi. Kuva: Virpi Voittonen

Alueelliset yhteistyöhankkeet tuovat hyötyjä laajemminkin. Suomalaiset hanketoimijat ovat kärjessä Itämeren alueella hankejohtajina tai johtopartnereina väkilukuun suhteutettuna.

Mikäli tämä tilanne jatkuu se lisää todennäköisesti myös Suomeen tulevaa EU-rahaa.

EU:n Itämeri-strategiaa uudistetaan jälleen

EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelmaa ryhdytään tämän vuoden loppupuolella jälleen päivittämään. Tarkoituksena on vaikuttaa tulevien rahoitusohjelmien sisältöihin niin, että ne vahvemmin tukevat EU:n makroaluestrategioita. Niistä EU:n Itämeri-strategia on vanhin.

Uuden toimintasuunnitelman sisältöön Suomella on nyt selvät nuotit viime syksynä valmistuneessa Suomen Itämeren alueen strategiassaLinkki toiselle web-sivustolle.. 

Panostamalla kierto- ja biotalouteen koko Itämeren alueella vaikutetaan merkittävästi sekä meren tilaan että ilmastonmuutoksen torjumiseen. Myös siniseen kasvuun, kuten meriklusteriin, innovaatioihin ja digitalisaatioon liittyvän yhteistyön vauhdittaminen palvelee sekä Suomea että koko Itämeren aluetta.

Erja Tikan mukaan on tärkeää pitää toimintasuunnitelman valmistelussa ja toteuttamisessa mukana niin alueet, kansalaisyhteiskunta kuin elinkeinoelämä.

Itämeri-suurlähettiläs verkostoituu ja tuo näkyvyyttä

Olennainen osa Itämeri-suurlähettilään työtä on lisätä Itämeri-asioiden näkyvyyttä sekä verkostoitua sidosryhmien kanssa ympäri Suomea. Itämeri-toimijat ovatkin kiitelleet Tikan laajaa verkostoitumista.

Toimijoiden on ollut helppoa kertoa huoliaan ja viestejään valtionhallinnolle sekä EU:n Itämeri-strategian kansallisille koordinaattoreille, joiden kokouksissa Itämeri-suurlähettiläs toimii Suomen edustajana.

Tikan seuraajaksi valittava uusi Itämeri-suurlähettiläs aloittaa tehtävässään syksyllä 2018.

EU:n Itämeri-strategian päätapahtuma Tallinnassa

Viimeisenä työtehtävänään väistyvällä Itämeri-suurlähettiläällä on EU:n Itämeri-strategian päätapahtuma, 9. vuosifoorumiLinkki toiselle web-sivustolle., joka pidetään tänä vuonna Tallinnassa 4.–5. kesäkuuta teemalla After 2020.  

Tallinnassa luvassa on keskustelua Itämeren ympäristön tilasta, digitalisaatiosta sekä siitä, miten strategian toimeenpanoa voitaisiin tehostaa. Foorumin isännöivät tänä vuonna Viron ulkoministeriö ja ajatushautomo Baltic Development Forum yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

Tässä palvelussa myös