Irma Ertman chef för UMs rättsavdelning

Statsrådet har utnämnt utrikesrådet Irma Ertman till chef för utrikesministeriets rättsavdelning från och med den 1 september. Rättsavdelningens nuvarande chef Erkki Kourula flyttar då till Haag för att arbeta vid Internationella brottsmålsdomstolen. Kourula valdes till domare vid domstolen senaste vår.

Irma Ertman har arbetat på UM sedan 1974 och innehaft olika uppdrag på ministeriets rättsavdelning. Hon har även verkat som bitr. generalsekreterare för kommissionen för finländskt-sovjetiskt ekonomiskt samarbete och som bitr. avdelningschef för protokollavdelningen. Sedan år 2 000 har hon varit inspektör inomikesförvaltningen. Ertman har även tjänstgjort vid generalkonsulatet i Leningrad och som generalkonsul i Göteborg. Till utbildningen är hon juris licenciat.