Investointitukihankkeiden arviointikierros on auki

Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentin konseptipapereiden arviointikierros on avattu ja se sulkeutuu 5.3.2020. Lähetä konseptipaperi ulkoministeriöön osoitteeseen pif@formin.fi. Määräajan jälkeen saapuneita konseptipapereita ei käsitellä.

Investointituki kehitysmaille (Public Sector Investment Facility, PIF) on yksi Suomen kehityspoliittisista rahoitusinstrumenteista. Sillä tuetaan kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja joissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja teknologiaa. Tukea voidaan myöntää investointeihin, jotka kohdistuvat esimerkiksi sosiaali-, vesihuolto-, energia-, cleantech-, tai muille kehitysyhteistyökelpoisille sektoreille. Tarkempaa tietoa rahoitusinstrumentista löydät täältä ja täältä.

Konseptipaperin tarkoitus on esittää esivalmisteluvaiheessa olevan hankkeen idea ja perustiedot ulkoministeriölle. Ulkoministeriö käsittelee ja antaa lausunnon alustavasta hankeideasta. Näin yritykset saavat jo varhaisessa vaiheessa tiedon siitä, soveltuuko hanke PIF-rahoituksen piiriin. Konseptipaperin voi toimittaa hankkeen toteuttamisesta kiinnostunut suomalainen yritys, kohdemaan julkisen sektorin toimija, hankkeen rahoittamisesta kiinnostunut rahoituslaitos tai kohdemaassa tai kolmannessa maassa toimiva yritys.

 

Lisätietoja:

Hannele Tikkanen, vastuuvirkamies, Kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikkö, +358 295 350 091