Innovaatiopäivä toi yhteen yritykset ja humanitaarisen avun järjestöt

Innovaatiopäivä toi yhteen yritykset ja humanitaarisen avun järjestöt

Humanitaarisen avun tarve kasvaa ja siihen vastaaminen edellyttää myös yksityissektorin panosta, pohdittiin Syyria-kokoukseen liittyneessä yritystapahtumassa.

Nordic Innovation Day kokosi salin täyteen Syyria-konferenssin yhteydessä. Kuva: Kimmo Laukkanen.
Nordic Innovation Day kokosi salin täyteen Syyria-konferenssin yhteydessä. Kuva: Kimmo Laukkanen.

Osana Helsingin Syyria-konferenssia 23.–24. tammikuuta Suomi isännöi Nordic Innovation Day -oheistapahtuman, jossa yritykset, kansalaisjärjestöt ja YK toivat pöytään erityisosaamistaan humanitaarisen avun tehostamiseksi. Kriisialueilla kysyntää on esimerkiksi energiaan, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja ympäristönhuoltoon liittyvistä ratkaisuista.

Humanitaariset kriisit ovat muuttuneet aiempaa monimutkaisemmiksi ja ilmastonmuutos lisää luonnonkatastrofeista aiheutuvia riskejä. Monet pohjoismaiset yritykset ovat pieniä, mutta niillä on ratkaisuja, joilla voidaan merkittävästi edistää kriisialueiden sopeutumista ja kykyä selviytyä muutoksista.

Innovaatiopäivän avanneen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen mielestä tulisikin luopua ajattelusta, jonka mukaan yritysmaailma ei voisi parantaa maailmaa ja olla mukana ratkaisemassa aikakauden pahimpia ongelmia.

"Jos ajattelee avun tarpeen luonnetta ja määrää, tilanteen kohentaminen ilman yritysten ratkaisuja on vaikeaa. Yritysten ja julkisten toimijoiden osaamisen yhdistämiselle ei ole vaihtoehtoa", Mykkänen totesi.

Esimerkkejä aktiivisesti kehittyville markkinoille lähteneistä yrityksistä ovat sähköntarpeisiin laitteistoja myyvä Nocart, joka hiljattain sopi mittavasta hankkeesta Sambiassa, sekä mobiiliratkaisuja koulutukseen kehittävä Funzi.

Funzin perustajiin kuuluva, tilaisuudessa puheenvuoron käyttänyt Aape Pohjavirta toivoi YK:lta yksityissektorin suuntaan lisää sillanrakennusta ja todellisia osallistumismahdollisuuksia. Esimerkiksi uuden viestintäteknologian tuomat mahdollisuudet voisivat avautua parhaiten juuri yritysten avulla, sillä digitalisaation merkitys on ilmeinen myös avustustyössä.

"Mikä on viimeinen asia minkä näemme ennen nukkumaan menoa, olemme sitten täällä Suomessa tai kriisialueella? Se on kännykän näytön valo", Pohjanvirta havainnollistaa.

Tilauksessa pysyvä yhteistyöfoorumi

Innovaatiopäivään sisältyneisiin työpajoihin osallistui sekä pieniä start-up-yrityksiä että jo pidempään YK-yhteistyötä tehneitä tahoja. Työpajat tarjosivat yrityksille tilaisuuden oppia toinen toisiltaan, esitellä tuotteitaan suoraan YK:lle ja luoda kontakteja maatason toimijoihin. Kansalaisjärjestöjen kanssa etsittiin konkreettisia ratkaisuja mm. kriisialueiden koulujen sähkönsaantiin.

"Yhdistävä tekijä oli halu kehittää uusia, toimivia ratkaisuja osana kansainvälistä yhteistyötä, ei yksinomaan hakea vientimahdollisuuksia. Paljon puhuttiin siitä, kuinka yritykset ymmärtävät nyt paremmin mahdolliset 'entry pointit' YK-yhteistyöhön", kertoo ulkoasiainministeriön edustajana työpajoihin osallistunut vastuuvirkamies Kimmo Laukkanen.

Vaikka yritysten ja maiden kesken vallitsee terve kilpailu, Laukkasen mukaan esimerkiksi humanitaarinen toiminta on juuri sellainen sektori, jossa myös YK ottaisi pohjoismaisen yhteistyön ilolla vastaan. Konkreettinen muoto yhteistyölle voisi olla jonkinlainen verkosto tai foorumi.

"Avun tarve kriisialueilla on kasvanut suhteettomasti. Enää ei riitä, että tehdään yhä vain enemmän - on myös opittava toimimaan uudella tavalla ja uusien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että sitä kautta myös avun tuloksellisuus parantuu", Laukkanen summaa.

Nordic Innovation Day -tilaisuuden järjesti Finpro yhteistyössä ulkoasiainministeriön ja YK-järjestöjen kanssa.