Klimatpanelens ordförande R.K. Pachauri: Kyotoavtalet är bara ett litet steg

Den intergovernmentala klimatpanelen IPCCs ordförande doktor R.K. Pachauri besökte 7-8 januari Finland och föreläste vid seminariet om tropiska skogar och klimatförändringden 8.12. i Helsingfors. Seminariet arrangerades av universiteten i Tammerfors och Joensuu i samarbete med miljöministeriet och utrikesministeriet.
Klimatförändringen står högst på listan av alla globala utmaningar, poängterade Pachauri på en presskonferens strax efter föredraget. "När vi förstår följderna av, skadorna pga och kostnaderna för klimatförändringen, kommer våra ledare att stå på en fastare grund när det gäller att fatta beslut".
IPCC, som på ett betydande sätt inverkade på Kyotoprocessen, förbereder den fjärde evalueringsrapporten om klimatförändring. Rapporten skall bli klar till år 2007. "Vi har tagit lärdom av det förgångna och arbetar för framtiden. Därför kommer den fjärde evalueringsrapporten att gå några steg längre än tidigare rapporter", klargjorde Pachauri.
Han poängterade behovet av information till medborgare och beslutsfattare så att dessa kunde delta i planeringen av rapporten. I rapporten kommer man att fästa större vikt än tidigare på den regionala bedömningen. "Förändringarna i miljön är inte ensartade", påpekade Pachauri.
Klimatförändringen inverkar på alla delar av samhället. Enligt Pachauri bör de som anklagat klimatförändringsteorier för att vara opålitliga småningom tro på prognoserna. "När det gäller osäkerhet, kan man väl alltid tvista om glaset ät till hälten tom,t eller till hälften fullt. Nu är det fullt till 80-90 procent, log Pachauri. "Nu tror världen på en klimatförändring, som vi måste anpassa oss till".
IPCC samarbetar med experter runt om i världen.
"Jag är särskilt tacksam för denna möjlighet som Finlands regering och riksdag erbjudit mig att få träffa forskare och representanter för de akademiska och industriella sektorerna." Pachauri gav erkännande åt värdlandets insatser. "Finland anser klimatspörsmålet vara ytterst viktigt".
Pachauri nämnde några exempel på klimatförändringar. "De extrema väderfenomenen har fördubblats på 1990-talet. År 1998 var det varmaste året enligt annalerna. Någonting håller på och sker, men jag går inte och säger att det enbart beror på människornas aktiviteter".
Finns det någon idé att förverkliga Kyotoavtalet utan USA?
"Amerikanerna har inte ratificerat Kyotoavtalet, men det innebär inte att Förenta Staterna inte kunde vidta andra åtgärder", sade Pachauri till synes med tillförsikt." Kyotoavtalet är ett litet steg.Det borde göras mycket mer beträffande utsläpp och kostnader. Vi borde kunna se längre än Kyoto"
"Jag är inte pessimistisk - vi kommer nog att finna lösningar ".

ympäristö