Ilmastolähettiläs: Ympäristöongelmien ratkaiseminen vaatii oikeudenmukaista vihreää siirtymää

Suomen uusi ilmastolähettiläs Kerstin Stendahl on seurannut kansainvälisiä ympäristö- ja ilmastoneuvotteluja jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Stendahl on toiminut johtotehtävissä muun muassa ympäristöministeriössä ja YK:ssa.

Kerstin Stendahl harrastaa luontotekoja myös vapaa-ajallaan.

Ilmastoahdistus ei kokenutta ilmastolähettilästä vaivaa, vaikka työsarka on laaja ja maailmanlaajuiset haasteet todella merkittäviä.

”Olemme mielestäni menossa parempaan suuntaan. Meillä on  hyviä kansainvälisiä ympäristö- ja ilmastosopimuksia. Nyt keskeistä olisi niiden tehokas toimeenpano. Meillä on myös vankka tieteellinen perusta löytää ympäristöongelmiin ratkaisuja. Suomessa on kunnianhimoinen uusi ilmastolaki ja kansallinen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä.”

Hyvä hallinto edistää ympäristönsuojelua

Kaikkein oleellisinta on Stendahlin mukaan, että reilu vihreä siirtymä olisi kaikille yhteinen tavoite.  Ketään ei jätetä. Demokratia, hyvä hallinto ja ihmisten osallisuus edistävät reilua ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa kaikkialla maailmassa.

Ennen siirtymistään nykyiseen ulkoministeriön erityistehtävään Stendahl työskenteli Keniassa YK:n ympäristöohjelman UNEP:n yksikönjohtajana vuosina 2020-2022.  

”Ilmastonmuutoksen myötä sadekausia ei voi enää ennakoida varmasti itäisessä Afrikassa. Lyhyet ja pitkät sateet eivät tule ajallaan ja kuivuus tekee maanviljelystä hankalaa. Asuin Keniassa koronapandemian ajan ja sain huomata, miten ympäristöhuolet jäivät päätöksenteossa pandemian varjoon.”

Ilmastokokouksiin päästövähennystavoitteita kaikille maille 

Rahoituskysymykset sekä erityisesti uutena agendakohtana ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen ja menetysten korvaaminen nousivat Egyptin ilmastokokouksen COP27:n keskiöön.

Kokouksessa päätettiin lopulta perustaa rahasto, jolla tuetaan kaikkein haavoittuvimpia maita ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen ja menetysten käsittelyssä. Rahastoon haetaan kehittyneiden maiden rahoituksen lisäksi myös uusia rahoituslähteitä esimerkiksi nopeasti kehittyviltä mailta ja innovatiivisista rahoituslähteistä.

Stendahlin mukaan Suomi kuuluu kunnianhimoisten EU-maiden ryhmään, joka ajaa tiukempia päästövähennystavoitteita EU:n ulkopuolisille maille tulevassa Dubain COP28-ilmastokokouksessa.

”EU:n ulkopuoliset maat pitäisi saada vahvemmin mukaan hiilineutraaliutta edistäviin sitoumuksiin. On myös tärkeää puhua ympäristömyrkkyjen ja saasteiden yhteydestä nopeasti etenevään luontokatoon.”         

Ilmastolähettilään mukaan Suomi on ympäristö- ja ilmastoasioissa asioissa merkittävä toimija.

”Olemme kestävän kehityksen edistämisessä uskottava kansainvälinen kumppani ja kokoamme suurempi vaikuttaja. Meidän on varmistettava, että myös Suomen kansalliset ilmastotoimet puhuvat puolestamme.”

Teksti: Karoliina Romanoff