Nätverket för mänskliga rättigheter i utrikespolitiken drog upp riktlinjerna för sin verksamhet

Nätverket för mänskliga rättigheter i utrikespolitiken drog upp riktlinjerna för sin verksamhet

Vid sitt första möte diskuterade nätverket för mänskliga rättigheter i utrikespolitiken hur Finland kan bidra till att främja de mänskliga rättigheterna på olika håll i världen. Nätverket har sammankallats av utrikesminister Timo Soini och består av experter inom utrikes- och samhällspolitiken.

Ihmisoikeusverkoston ensimmäinen kokous. Kuva: Ulkoministeriö

Vid nätverkets första möte den 19 april behandlades aktuella människorättsfrågor. Under ledning av understatssekreterare Anne Sipiläinen diskuterade man vilka möjligheter och medel Finland har att genom egen verksamhet främja de mänskliga rättigheterna på olika håll i världen.  

I fortsättningen kommer nätverket att diskutera bland annat hur det internationella människorättssystemet kan försvaras och människorättskämpar och sårbara grupper stödjas. Man tar också upp frågor som gäller företagens människorättsansvar och religions- och övertygelsefrihet.

Vid mötet kom det också fram att det finns ett starkt behov att fundera på vilken ställning de mänskliga rättigheterna har i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Det civila samhället är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle

Vid mötet betonade utrikesminister Timo Soini att det civila samhället är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Med tanke på utrikesministeriets verksamhet är det livsviktigt med informationsutbyte med nätverket för mänskliga rättigheter i utrikespolitiken och andra aktörer inom det civila samhället.

Soini betonade också att utrikespolitik och människorättspolitik är ett långsiktigt arbete.

När det gäller människorättsfrågor syns resultaten sällan genast, men trots det måste arbetet fortsätta, sade han.

Ministern önskade att nätverket för fram ståndpunkter och tankar om hur Finland skulle kunna utveckla sin verksamhet så att den får ännu större genomslagskraft.

Medlemmarna i nätverket för mänskliga rättigheter i utrikespolitiken är experter inom utrikes- och samhällspolitiken, ledare för organisationer som arbetar med de mänskliga rättigheterna och andra frivilligorganisationer samt representanter för universiteten.

Medlemmarna i nätverket är: Atik Ali (RESA-forumet), Biskop Arseni (ort.), Niklas Bruun (professor), Tuomas Forsberg (professor),  Christina Gestrin (SFP),  Markku Jokinen (Finlands dövas förbund),  Tarja Kantola (SDP),  Timo Koivurova (professor), Sirpa Kähkönen (PEN Int.),  Niina Laajapuro (Amnesty),  Antero Laukkanen (riksdagsledamot, kd),  Jani Leino (FRK),  Kaari Mattila (Förbundet för mänskliga rättigheter), Elina Pirjatanniemi (professor), Sirpa Rautio (Människorättscentret), Annika Saarikko (riksdagsledamot, C), Pekka M. Sinisalo (Sannf),  Teija Tiilikainen (Utrikespolitiska institutet), Jani Toivola (riksdagsledamot, Gröna), Kari Uotila (riksdagsledamot, VF) och Sofia Vikman (riksdagsledamot, Saml).