Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys painotuksena kansainvälisille kansalaisjärjestöille suunnatussa haussa

Ulkoministeriö avaa kansainvälisille kansalaisjärjestöille (INGO) suunnatun haun. Hakukierros on käynnissä 15.2. – 26.3.2021.

Ulkoministeriö tukee kehitysyhteistyövaroin kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. Tuen edellytyksenä on, että järjestöjen toteuttama kehitysyhteistyö edistää Suomen kehityspolitiikan painopisteiden ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamista sekä ihmisoikeuksien toteutumista. Lisäksi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tulee huomioida ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen.

Ihmisoikeudet ovat tärkeä osa Suomen ulko- ja kehityspolitiikkaa; Suomi on sitoutunut niiden edistämiseen. Kansainvälisille kansalaisjärjestöille suunnattu haku sisältää monia teemoja, joilla edistetään ihmisoikeuksien toteutumista.

Haku kohdentuu seuraaviin teemoihin:

  • seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen
  • vero-oikeudenmukaisuuden ja -läpinäkyvyyden edistäminen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
  • rankaisemattomuuden torjuminen ihmisoikeusloukkausten osalta
  • ihmisoikeuspuolustajien tukeminen
  • taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien edistäminen
  • liiketoiminta ja ihmisoikeudet
  • seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien vahvistaminen Afganistanissa  äitiyskuolleisuuden vähentämiseksi

Hakukierros on avoinna 15.2.–26.3.2021. Hakemuksen liitteineen tulee olla ulkoministeriössä viimeistään perjantaina 26.3.2021 klo 16.15 Suomen aikaa. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakuilmoitus, hakulomake, haun ehdot ja lisätietoja löytyy tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille  -sivuilta (englanniksi). 

Yhteinen INGO-hakukierros avataan noin joka toinen vuosi. Haettavana olevan rahoituksen määrä ja teemat, joihin rahoitusta kohdistetaan, päätetään joka kerralla erikseen. Ulkoministeriön eri yksiköt voivat järjestää kansainvälisille kansalaisjärjestöille suunnattuja, suppeampia, hakuja tämän lisäksi aina tarvittaessa.