Ihmisoikeudet INGO-haun keskiössä

Ihmisoikeudet INGO-haun keskiössä

Ulkoministeriö avaa kansainvälisille kansalaisjärjestöille (INGO) suunnatun hakukierroksen. Haku on käynnissä 18.2. – 21.3.2019. Haun kautta Suomi tukee kehitysyhteistyövaroista kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä ja ihmisoikeuksien toteutumiseen tähtäävää työtä.

Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on mukana kansainvälisille kansalaisjärjestöille avatussa haussa. Kuva: Joonas Lehtipuu/UM

Ulkoministeriö avaa kansainvälisille kansalaisjärjestöille (INGO) suunnatun hakukierroksen. Haku on käynnissä 18.2. – 21.3.2019. Haun kautta Suomi tukee kehitysyhteistyövaroista kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä ja ihmisoikeuksien toteutumiseen tähtäävää työtä.

Haussa on mukana useita ihmisoikeuksiin liittyviä aihealueita, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet, sekä ihmisoikeuspuolustajien työ.

Ihmisoikeudet ovat keskeinen osa Suomen ulkopolitiikkaa, ja Suomen kehityspolitiikka perustuu ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Suomella on pitkä historia tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämisessä. Naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema ovat myös yksi Suomen kehityspoliittisista painopisteistä, ja se on huomioitu nyt avatussa INGO-haussa.

Valtionavustusta voi hakea muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevaan työhön kansainvälisellä ja paikallisilla tasoilla. Tällä hakukierroksella on varattu korkeintaan 5 miljoonaa euroa näitä teemoja edistäville järjestöille ja niiden hankkeille.

Muita haun keskeisiä teemoja ovat tuki ihmisoikeuspuolustajien työlle, rankaisemattomuuden vastaiselle työlle sekä syrjimättömyydelle kehityksessä. Näille teemoille on varattu korkeintaan 5 miljoonaa euroa.

Valtionavustusta voi lisäksi hakea kansalaisyhteiskunnan tilan ja toiminnan, erityisesti sananvapauden, vahvistamiseen tähtäävään työhön. Lisäksi tukea voi hakea verotukseen liittyvän oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseen Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Näiden teemojen toteutukseen on varattu yhteensä korkeintaan 2 miljoonaa euroa.

Yhteinen INGO-hakukierros avataan noin joka toinen vuosi. Haettavana olevan rahoituksen määrä ja teemat, joihin rahoitusta kohdistetaan, päätetään joka kerta erikseen. Ulkoministeriön eri yksiköt voivat järjestää kansainvälisille kansalaisjärjestöille suunnattuja, suppeampia hakuja tämän lisäksi aina tarvittaessa.