Mänskliga rättigheter behandlades under kinesiska utrikesministerns Finlandsbesök

"Diskussionerna med Kina om mänskliga rättigheter borde fortsättas och utvidgas även till medborgarorganisationerna”, konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja vid presskonferensen i samband med kinesiska utrikesministerns besök i Helsingfors på tisdagen. Utrikesministrarna Li Zhaoxing och Tuomioja fortsatte diskussionen med utgångspunkt i det utrikesministermöte inom ramen för samarbetsprocessen mellan EU och Asien som hölls under förra veckoslutet i Irland. Utöver mänskliga rättigheter behandlades bland annat situationen på Koreahalvön och i Irak, EU:s utvidgning och den nya säkerhetsstrategin samt Helsingforsprocessen.

Som svar på frågorna om situationen gällande mänskliga rättigheter i Kina betonade Li att Kina anser att de mänskliga rättigheterna är viktiga och att man strävar efter att utveckla dem. Han berättade att han var besviken på att vissa europeiska länder stöder det förslag till resolution som kritiserar Kina som USA lagt fram vid FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Enligt honom förde Förenta staterna fram resolutionen av inrikespolitiska orsaker, det är ju valår i år.

Enligt Li har Kina en uppbyggande roll vad gäller situationen i Nordkorea, man försöker övertala olika aktörer att delta i fredsförhandlingar. Han konstaterade att Koreahalvön borde vara en kärnvapenfri zon, men betonade samtidigt att det var viktigt att Nordkoreas oro över sin egen säkerhet togs i beaktande. Problemen borde lösas förhandlingsvägen, och målet är att få igång den tredje omgången av förhandlingarna mellan de sex deltagande länderna före utgången av juni.

EU-ländernas vapenexportförbud till Kina är enligt Li en relikt från det kalla kriget. Kina och Europa är strategiska samarbetsparter och det vore hög tid för EU att slopa förbudet som onödigt. De EU-länder som strävar efter att häva förbudet är visionärer, konstaterade Li. Han tror inte att slopandet av förbudet skulle leda till en kraftigt ökad vapenexport till Kina, eftersom det inte finns något behov av en sådan. Tuomioja berättade att Finland har en öppen inställning till frågan. Han påpekade att EU dessutom har godkänt bestämmelser om vapenexport genom vilka man försöker förbättra informationsutbytet om och insynen i vapenexporten.

Enligt Li är det bästa sättet att framskrida angående situationen i Irak multilateralism, och FN borde ha en framträdande roll i detta. Enligt honom måste irakierna få sin röst hörd, de borde ha rätt att själva styra sitt eget land. Som ständig medlem i FN:s säkerhetsråd har Kina för avsikt att delta i återuppbyggnaden av Irak genom FN. Tuomioja påminde om att det för närvarande inte ännu finns någon information om vilken FN roll kommer att vara i Irak. Utan fullmakt från FN kan Finland inte delta i återuppbyggnaden i Irak. Både Finland och Kina är dessutom mycket oroade över säkerhetssituationen i Irak, medborgare i båda länderna har ju fallit offer för den bristande säkerheten.

Li berättade slutligen att han kommit överens med Tuomioja om ett närmare samarbete mellan de två länderna bland annat när det gäller ekonomi, vetenskap och teknologi. Han lovade även fortsätta dialogen med EU.


Ministrarnas presskonferens som RealVideo-inspelning:
ihmisoikeudet