Ulkoministeri Haavisto: Ihmisoikeudet eivät ole ongelma vaan ratkaisu

Kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä 10.12.2019

Pekka Haavisto.

Vietämme tänään 10.12. kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin Pariisissa päivälleen 71 vuotta sitten. Vaikka julistus ei velvoita valtioita oikeudellisesti, se velvoittaa meitä poliittisesti ja moraalisesti. Se on yhä tänä päivänä yksi tärkeimmistä, ellei tärkein ihmisoikeusasiakirja.

Toisen maailmansodan tuhoisat kokemukset opettivat silloisille valtiojohtajille, että kestävää rauhaa ja kehitystä ei voi saavuttaa suojelematta ja kunnioittamatta ihmisoikeuksia. ”Kun ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on jätetty huomiota vaille, on tapahtunut raakalaistekoja, jotka ovat järkyttäneet ihmiskunnan omaatuntoa”, todetaan julistuksen johdannossa. Tältäkin osin julistuksen sanoma on yhä ajankohtainen: edelleen liian moni konflikti on seurausta siitä, että ihmisoikeuksia sorretaan.

Kun maailman tilannetta tarkastellaan yksilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen näkökulmasta, tilanne on toki merkittävästi parempi kuin julistuksen syntyaikoihin. Mutta ihmisoikeuksia kyseenalaistavat ja vähättelevät äänet ovat lisääntyneet eri puolilla maailmaa huolestuttavasti viime vuosina. Onkin entistä tärkeämpää käydä vuoropuhelua siitä, kuinka ihmisoikeuksien kunnioittaminen on ratkaisu moneen maailman ongelmaan. Ihmisoikeudet eivät ole ongelma vaan ratkaisu.

Kun ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin vuonna 1948, se henki toivoa. Julistuksella on ollut merkittävä vaikutus myös meidän elämäämme. Suomen oma 102-vuotinen itsenäisyyden historia on hyvä osoitus siitä, kuinka ihmisoikeudet ja kehitys ovat kulkeneet käsikädessä. Ja samalla meilläkin on edelleen myös kotipesässä työtä tehtävänä.

Ihmisoikeudet ovat perustana myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkassa. Hallitusohjelman mukaan ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan arvopohjassa keskeistä on ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa”.

Puolustamme vahvasti meille tärkeitä arvoja, periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja mutta teemme sen asiallisen keskustelun kautta. Myös monenkeskinen yhteistyö ihmisoikeuksissa on arvokasta. Tästä syystä Suomi on asettunut ehdolle YK:n ihmisoikeusneuvostoon kaudelle 2022-24. On etumme mukaista, että maailma olisi rauhallisempi, demokraattisempi ja tasa-arvoisempi.

Yhtenä ihmisoikeusjulistuksen kätilöistä toiminut Eleanor Roosevelt pohti julistuksen 10-vuotisjuhlassa vuonna 1958, mistä universaalit ihmisoikeudet alkavat: "Ihmisoikeudet alkavat kodin tuntumassa, niin pienissä paikoissa, etteivät ne näy yhdessäkään maailman kartassa; ihmisten keskellä, naapuruudessa, opinahjossa ja työpaikoilla.” Jokainen meistä voi omilla tekemisillään ja sanomisillaan vaikuttaa. Jokainen voi olla ihmisoikeuspuolustaja.


Toivotan kaikille oikein hyvää kansainvälistä ihmisoikeuspäivää!

Pekka Haavisto
ulkoministeri