IFC och Finland uppmuntrar företag att delta i klimatprojekt i de fattigaste länderna

Finland beslutade i oktober om en omfattande investering i en fond som stöder klimatprojekt i utvecklingsländer. En diskussion om den nya klimatfonden lockade en stor skara åhörare i Helsingfors i torsdags.

Foto: UM / Milma Kettunen

Vice verkställande direktören för Internationella finansieringsbolaget  IFC, Nena Stoiljkovic, och utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen presenterade den nya klimatfonden i torsdags i Helsingfors. Finland kommer att styra sammanlagt 114 miljoner euro till fonden.

Genom investeringen infriar Finland det löfte som landet gav under klimatmötet i Paris om att använda en betydande del av sina utvecklingspolitiska investeringar till klimatåtgärder. Samtidigt skapas det en marknad för lösningar som har att göra med klimatförändringen i länder där det är brist på investeringar.

”Det finns för närvarande ett stort intresse för klimatfinansiering, men de privata medlen svarar inte tillräckligt snabbt mot behovet”, uppskattade utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Mykkänen redogjorde för nyttan med den nya fonden:

”Genom denna fond sporrar vi IFC att satsa mer än tidigare på de minst utvecklade och bräckliga länderna samt i ett tidigt skede av finansieringen. Samtidigt vill vi hjälpa finländska aktörer att över huvud taget komma med i Världsbankens och IFC:s projekt. Finland har mycket att erbjuda t.ex. i fråga om energieffektivitet och nya lösningar. Det är dags att vi exporterar detta kunnande till världen. ”

Den nya fonden hjälper samtidigt Finland att utveckla sin finansiering för den privata sektorn med hjälp av IFC:s breda erfarenhet.

Vice verkställande direktören Nena Stoiljkovic tackade Finland för viljan att vara europeisk föregångare när det gäller att skaffa den ytterst behövliga klimatfinansieringen. Stoiljkovic betonade betydelsen av offentlig utvecklingsfinansiering för att få igång privata investeringar. I de fattigaste länderna fungerar inte marknaden och investeringarna är förknippade med betydande risker.

Finland styr totalt 114 miljoner euro till klimatfonden. Medlen ska investeras i projekt under de kommande fem åren. IFC, som hör till Världsbanksgruppen, möter Finlands finansiering genom att satsa eget kapital i alla projekt. Under seminariet bedömdes det att Finlands investering kommer att ge upphov till investeringar i klimatprojekt på minst en halv miljard.

Minister Mykkänen intervjuas inför IFC:s Finlandsbesök (på finska)

Minister Mykkänen och vice vd Stoiljkovic i en intervju i samband med offentliggörandet av klimatfonden i Washington i oktober (på engelska)

ilmastonmuutokset
kestävä kehitys