Hyvässä hallinnossa kehitystavoitteilla on mahdollisuus toteutua

Hyvässä hallinnossa kehitystavoitteilla on mahdollisuus toteutua

Miksi jotkut politiikat epäonnistuvat saavuttamaan tavoitteensa eivätkä johda toivottuihin kehitystuloksiin? Tähän pureudutaan Maailmanpankin tämän vuoden kehitysraportissa.

MFA-WDR-launch. Kuva: Anu Laakso/ UNU-WIDER, MFA-WDR-launch. Kuva: Anu Laakso/ UNU-WIDER
Maailmanpankin raporttia julkaisemassa vasemmalta: WIDERin tutkija Rachel Gisselquist, kehityspoliittisen osaston päällikkö Satu Santala, Luis-Felipe Lopez-Calva Maailmanpankista, yksikönpäällikkö Max von Bonsdorff, presidentti Tarja Halonen, Demo-järjestön toiminnanjohtaja Anu Juvonen ja kehityspolitiikan neuvonantaja Nina Kataja. Kuva: UNU-WIDER.

Maailmanpankin vuotuinen kehitysraportti TheWorld Development Report (WDR) 2017: Governance and the Law julkaistiin torstaina Helsingissä. Raportti selvittää, miksi jotkut politiikat saavuttavat tavoitteensa ja toiset eivät.

Liian usein hallitukset epäonnistuvat suunnittelemaan politiikkaa, joka edistäisi köyhiä hyödyttävää kasvua. Vielä useammin hyvätkään suunnitelmat eivät saavuta niille asetettuja tavoitteita.

”Hyvä julkinen hallinto on edellytys kehitysmaille nousta köyhyydestä toimiviksi keskitulon maiksi”, tilaisuuden avannut alivaltiosihteeri Elina Kalkku arvioi. ”Hyvä hallinto on ollut Suomen oman kehityksen pohja, ja tänään Suomi on luokiteltu maailman vähiten hauraaksi valtioksi. Myös Suomen kehityspolitiikassa hyvän hallinnon edistäminen on keskeistä.”

Kalkun mukaan Agenda 2030 sisältää tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteita, jotka koskevat meitä kaikkia. ”Maailmanpankki vie voimakkaasti eteenpäin kestävän kehityksen, agendaa ja pankki säilyy Suomen tärkeänä yhteistyökumppanina.”

Raportin esitellyt WDR-raportin toinen pääkirjoittaja Luis-Felipe Lopez-Calva kiitti Suomea Pankin saamasta taloudellisesta ja poliittisesta tuesta sekä asiantuntija-avusta. Presidentti Tarja Halonen on osallistunut vuoden 2017 kehitysraportin neuvoa-antavaan korkean tason paneeliin.

Ketkä pääsevät suunnittelupöytiin?

Raportissa lähestytään vallan ja hallinnon merkitystä uudella tavalla. Talouskeskustelussa ei aiemmin ole juuri tuotu esille vaikutuksia, joita toimimattomalla hallinnolla ja vallalla on kehitykseen. Raportti muistuttaa, ettei politiikan muotoilu tapahdu tyhjiössä, vaan monimutkaisessa poliittisessa ja sosiaalisessa ympäristössä.

”Vaikka tiedetään, että opettajien poissaolot tunnetusti vähentävät oppimistuloksia, ongelmaan ei ole pystytty puuttumaan riittävästi. Vaikka kaikki maat kärsivät ympäristön heikkenemisestä, kaikki hallitukset eivät ole valmiita sitoutumaan ympäristön kannalta parhaisiin ratkaisuihin”, Lopez-Calva avasi raportin teemoja.

Lopez-Calva määrittelee hallinnon hallituksen ja sen ulkopuolisten yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyöksi. Oleellista on, kenellä on paikka pöydissä, joissa politiikkaa suunnitellaan ja kenen ääni kuuluu? Raportin myönteinen johtopäätös on, että tehotonta hallintoa on mahdollista muuttaa kehitystavoitteiden kannalta toimivammaksi. Suunnittelutyö on kuitenkin aloitettava ongelmanmäärittelystä. Siinä tärkeintä on tunnistaa toimivat tehtävät ja toiminnot sekä se, miten ja kenelle valta jakautuu.

”Miksi maailma ei muutu nopeammin hyvistä suunnitelmista huolimatta? Miksi esimerkiksi naisten tasa-arvo ei etene, tai terveysasioita ei nähdä tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksina?  Mitä tapahtuu lukemisen, ymmärtämisen ja toiminnan välillä”? kysyi paneeliin osallistunut presidentti Tarja Halonen. Hän suositteli Maailmanpankin raporttia tärkeänä luettavana sekä hallituksille että kansalaisjärjestöille.

The World Development Report (WDR) 2017 Main messages (Englanniksi)

Muualla verkossa