Personalen i siffror

Personalen i siffror

Utrikesförvaltningens personalbokslut för år 2013 har färdigställts. Personalbokslutet är ett verktyg för beslutsfattande där man beskriver personalens situation på grundval av tillgängliga statistikuppgifter.   

Utrikesförvaltningens personalbokslut 2013 (PDF på finska)

I rapporten ingår bland annat uppgifter om personalens storlek och struktur, utbildning, disponeringen av arbetstid och mätare för välbefinnande på arbetsplatsen.

Personalbokslutets struktur bygger på insatsområdena i personalstrategin för 2010-2015. Dessa är ledning, fördelning av personalresurser, lönesystem som lämpar sig för arbetsrotation, analysering av karriärsystem och tryggande av kompetens i en förändringssituation. 

I rapporten för 2013 har som nytt moment även sammanfattats slutsatser av och utvecklingsområden för uppgifterna i personalbokslutet. I slutsatserna har man bland annat lyft fram kartläggningen av ledarpotential som ett lyckat projekt och utformningen av barometern för tillfredsställelse i arbetet till ett etablerat verktyg. Som föremål för utveckling räknar man till exempel upp planmässighet i chefs- och ledarutbildningen, linjedragningar kring åldersledning och jämlikhet i utrikesförvaltningen.

Utrikesförvaltningens personalbokslut 2013 (PDF på finska)

Rapporter 2013-2003 (på finska) 

  Työhyvinvointipuu (ulkoministeriö 2014)
Työhyvinvointipuu
kannen kuvio: Valtiokonttori