Helsingforsgruppen började utarbeta arbetsprogram


Helsingforsgruppen som leder Helsingforsprocessen för kontroll av globaliseringen och ökad demokratisering träffade på onsdag kväll republikens president Tarja Halonen. President Halonen redogjorde för arbetet inom ILO-kommissionen, som dryftat globaliseringens sociala verkningar. Halonen delar kommissionens ordförandeskap med Tanzanias president Benjamin Mkapa. Torsdagen den 29 januari inledde Helsingforsgruppen sitt första möte med en diskussion om de globaliseringens utmaningar som som man vill fokusera gruppens arbete på samt om gruppens arbetsprogram.

Utrikesminster Erkki Tuomioja redogjorde för sitt deltagande i Världssocialforumet i Mumbai och konstaterade att Helsingforsprocessen försöker bygga broar och skapa dialog mellan de aktörer som är representerade vid Världssocialforumet och å andra sidan vid Världsekonomiforumet i Davos.

Tuomioja skissade i sitt inledningstal upp följande temaområden för Helsingforsgruppens arbete: stater i sammanbrott, terrorismen och global förvaltning, fattigdomen och de mest utsatta befolkningsgrupperna, utmaningarna för demokratisk förvaltning samt nya strategier för internationellt samarbete.

Abdulkader A.Shareef, som representerade Helsingforsprocessens andre ordförande, Tanzanias utrikesminister Jakaya Kikwete, koncentrerade sig i sitt inlägg på följande ämnen: nationellt ägarskap beträffande ekonomiska reformer, stärkande av sociala skyddsnät, befästande av ekonomisk integration och samarbete på regional nivå, främjande av deltagande i internationell handel, avhjälpande av globaliseringens demokratiunderskott, utvecklingsresursernas brister, hantering och förebyggande av konflikter och mer rättvis handel, mindre bistånd.

Avsikten är att Helsingforsgruppen skall hålla fyra möten och redogöra för resultaten av arbetet för Helsingforskonferensen, som kommer att sammanträda hösten 2005.
Tuomiojas tal

Helsingforsgruppen sammanträder

Förteckning över deltagarna i Helsingforsgruppens möte

www.helsinkiprocess.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)