Presskonferens om Helsingforsprocessen direkt på nätet


För Helsingforsprocessen och aktuella frågor inom ramen för den redogörs vid en presskonferens fredagen den 24 oktober kl. 13.15.

Tillställningen öppnas av utrikesminister Erkki Tuomioja och Tanzanias utrikesminister Jakaya M. Kikwete.

Temagruppernas dragare presenterar det expertarbete inom Helsingforsprocessen som inleds 24-26 oktober. Gruppen "New Approaches to Global Problem Solving" leds av riksdagsledamot Clare Short, som är tidigare utvecklingssamarbetsminister i Storbritannien. Temagruppen "Global Economic Agenda" leds av professor Fantu Cheru, som arbetar vid American University i Washington, och doktor Yilmaz Akyüz, som tidigare lett globaliseringsprogrammet vid UNCTAD, FN:s handels- och utvecklingskonferens. Professor Fen Osler Hampson från Carleton University redogör för tyngdpunkterna inom gruppen "Human Security".

Presskonferensen genomförs på engelska.

Presskonferensen kan höras på våra sidor direkt som RealVideo-sändning samt senare som inspelning.