Helsinki-prosessi käynnistyy


Ulkoministeri Erkki Tuomioja ja Tansanian ulkoministeri Jakaya Kikwete järjestivät 5.-6. kesäkuuta Kirkkonummella aivoriihen kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa Helsinki-prosessin sisällöistä ja tavoitteesta. Helsinki-prosessi on osa hallituksen tavoitetta lisätä Suomen aktiivista osallistumista ja vaikuttamista keskeisten kansainvälisten ongelmien ratkaisussa. Helsinki-prosessin tavoitteena on etsiä konkreettisia ratkaisuja ja parannusehdotuksia polttavimpiin globaaleihin ongelmiin, kuten köyhyyteen, globaalin talousjärjestelmän uudistamiseen ja inhimilliseen turvallisuuteen.

Helsinki-prosessi tulee omalta osaltaan jatkamaan tasavallan presidentti Tarja Halosen ja Tansanian presidentti Benjamin Mkapan johtaman ILO-komission työtä, jonka raportti valmistuu syksyllä, ja kytkeytymään muihin vastaaviin prosesseihin kuten Maailman talousfoorumi ja Maailman sosiaalifoorumi. Helsinki-prosessin johtoon tullaan nimeämään kansainvälinen ohjausryhmä Helsinki-ryhmä, joka vastaa tehtävien poliittisten suositusten laatimisesta. Ulkoministerit Tuomioja ja Kikwete tulevat toimimaan Helsinki-ryhmän puheenjohtajina. Sen lisäksi käynnistetään useita temaattisia työryhmiä, jotka keskittyvät joidenkin erityisongelma-alueiden käsittelyyn. Olennaisena osana Helsinki-prosessissa on antaa kansalaisyhteiskunnalle tasavertainen osallistumismahdollisuus globaalin politiikan suunnitteluun. Erityishuomiota halutaan antaa kehitysmaiden osallisuudelle globalisaation suuntaamisessa hyödyntämään laajempia ihmisryhmiä. Helsinki-prosessin nyt käynnistetyn vaiheen tavoitteena on esitellä laadittuja toimintasuosituksia syksyllä 2005 Helsingissä järjestettävässä laajassa kansainvälisessä konferenssissa, jonka tehtävänä on arvioida laadittuja esityksiä ja esittää suosituksia niiden toteutettavuudesta.

Keskusteluissa todettiin, että Helsinki-prosessilla on selvä tilaus, vaikka multilateraalinen lähestymistapa onkin monilta osin kriisissä. Olennaista huomiota tulee kiinnittää siihen, että Helsinki-prosessin puitteissa kehitysmailla on mahdollisuus tuoda esille omia kehittämisajatuksiaan olennaisten globaalien ongelmien ratkaisussa ja että useat teollisuusmaat osallistuvat aktiivisesti prosessin toteutukseen.

Lisätietoja: kehitysyhteistyöneuvos Ilari Rantakari, puh. 040 7094245


The joint concluding remarks by the Finnish and Tanzanian Foreign Ministers