Helsingissä neuvotellaan kansainvälisestä terrorismin määritelmästä

Euroopan neuvoston terrorismin torjunnan johtokomitea (CDCT) kokoontuu ulkoministeriön johdolla järjestettävään täysistuntoon Helsingissä 11.-13. joulukuuta. CDCT:n jäsenet tulevat Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltiosta. Lisäksi Yhdysvallat sekä useat järjestöt kuten EU, Europol, Eurojust, ETYJ ja Interpol osallistuvat säännöllisesti kokouksiin.

Päivi Kairamo on toiminut Euroopan neuvoston terrorismin torjunnan johtokomitean puheenjohtajana kaudella 2021-2023.
Päivi Kairamo on toiminut Euroopan neuvoston terrorismin torjunnan johtokomitean puheenjohtajana kaudella 2021-2023.

Komitea tekee läheistä yhteistyötä YK:n kanssa ja edistää YK:n turvallisuusneuvoston terrorismin torjunnan päätöslauselmien toimeenpanoa alueellisesti. Euroopan neuvoston terrorismin torjunnan yhteistyön lähtökohtana on ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen.

”Tällä hetkellä keskeinen työ CDCT:ssä on käynnissä olevat neuvottelut pan-eurooppalaiseksi terrorismin määritelmäksi. Helsingin kokouksessa nämä neuvottelut tulevat viemään suurimman osan kokousajasta. Terrorismin torjunnan osalta kyse on merkittävistä neuvotteluista, koska kansainvälisellä tasolla ainoastaan EU:ssa on pystytty pääsemään yhteisymmärrykseen yhdestä yhtenäisestä terrorismin määritelmästä”, sanoo suurlähettiläs Päivi Kairamo.

Euroopan neuvoston piirissä on hyväksytty yleissopimus terrorismin vastustamisesta sekä siihen liittyvä lisäpöytäkirja vierastaistelijoista (”foreign terrorist fighters, FTF”). Suomi on molempien sopimuksien osapuoli. Sopimuksiin liittyvien toimien lisäksi komitea toteuttaa Euroopan neuvoston terrorismin torjunnan strategiaa. Järjestyksessään toinen Euroopan neuvoston terrorismin torjunnan strategia 2023-27(Linkki toiselle web-sivustolle.) on juuri uusittu ja hyväksytty viime keväänä.

Euroopan neuvosto

  • Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Järjestö perustettiin 1949, ja sillä on 46 jäsenvaltiota – siten se on esimerkiksi Euroopan unionia laajempi. 
  • Euroopan neuvoston perustehtävä on ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen. Tärkeimpänä keinona tässä työssä ovat sitovat sopimukset ja niiden täytäntöönpanon valvonta.
  • Suomi on ollut Euroopan neuvoston täysjäsen vuodesta 1989 alkaen.