Harri Holkeris presskonferens direkt på nätet


FN:s generalsekreterares särskilde representant, chefen för UNMIK Harri Holkeri redogör för det aktuella läget i Kosovo vid en presskonferens fredagen den 2 januari kl. 10.00.

Tillställningen kan ses på våra sidor som direkt RealVideo-sändning och senare som inspelning.


YK
kriisinhallinta