Hannele Pokka mukaan arvovaltaiseen vesi- ja ilmastojohtajien ryhmään

Helsingin yliopiston ympäristövastuun työelämäprofessori, entinen ministeri ja kansliapäällikkö Hannele Pokka on valittu mukaan Maailman ilmatieteen järjestön perustamaan Water and Climate Leaders -ryhmään.

Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n pääsihteeri Petteri Taalaksen ideoima korkean tason ryhmä perustettiin vauhdittamaan puhdasta vettä ja sanitaatiota koskevien YK-tavoitteiden toimeenpanoa. Ryhmään kuuluu sekä nykyisiä että aiemmin virassa olleita valtionpäämiehiä ja ministereitä, järjestöjen, yksityissektorin sekä nuorten edustajia.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan kuuluvia, vuodelle 2030 asetettuja vesi- ja sanitaatiotavoitteita ei nykytahdilla tulla saavuttamaan.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat poikkeustilat ovat suoraan kytköksissä veteen: ilmastonmuutos heikentää veden saatavuutta ja pahentaa kuivuuden aiheuttamia vahinkoja maailmanlaajuisesti. Puhdas vesi on edellytys myös muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle. Pandemiatilanne on korostanut vesihuollon, sanitaation ja hygienian tärkeyttä.

Vesi on ihmisoikeus

Professori Hannele Pokan valinta korkean tason ryhmään vahvistaa Suomen roolia vesitoimijana. Suomen kansainvälinen vesistrategia, Finnish Water Way, on viiden ministeriön yhdessä valmistelema suunnitelma, jolla rakennetaan vastuullista ja oikeudenmukaista vesiturvallisuutta.

 ”Suomen vesiosaamisen profiili on vahva. Meidän vesistrategiastamme ja osaamisestamme ollaan kiinnostuneita”, Pokka kertoo.

”Omana painopisteenäni vesi- ja ilmastojohtajien ryhmässä on vaikuttaa erityisesti tietopohjan ja globaalien seurantajärjestelmien vahvistamiseen sekä siihen, että vesi- ja ilmastoasioita katsotaan erottamattomana kokonaisuutena, ei erikseen. Vesi- ja sanitaatio-oikeuksien alleviivaaminen ihmisoikeuksina on ensiarvoista.”

Ilmastonmuutos lisää kiireellisyyttä

Water and Climate Leaders Panel lanseerattiin virallisesti YK:n korkean tason vesikokouksessa 18. maaliskuuta.

Suomea kokouksessa edusti kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

”Ilmastonmuutoksen vauhti ja sen vaikutus veden kiertoon lisäävät kiireellisyyttä, siksi toivotan lämpimästi tervetulleeksi äskettäin perustetun korkean tason vesi- ja ilmastojohtajien ryhmän. On kunnia saada johtajaryhmään suomalainen jäsen: entinen ministeri, professori Hannele Pokka. Ryhmän työ on välttämätöntä integroitujen vesi- ja ilmastopolitiikkojen ja -toimien edistämisessä”, ministeri Skinnari totesi tilaisuudessa.