President Halonen: EU är ej fullbordad utan Västra Balkan

Thessaloniki, 21. 6 (FNB)

Utvidgningen av EU är inte fullbordad förrän länderna på västra Balkan är med i unionen, sade president Tarja Halonen på lördagen i Thessaloniki.

Ledarna för EU-länderna, de blivande medlemsländerna samt Bulgarien, Rumänien och Turkiet träffades vid ett möte företrädare för dem fem länderna på västra Balkan och bekräftade att också de sistnämnda har en framtid i EU.

- Via EU har vi, och en del av oss också som medlemmar i Nato och via FN, förbundit oss vid det här områdets framtid. Inget område är dömt till krig, våld och fattigdom., sade Halonen.

EU har förbundit sig att ge Serbien-Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Albanien och Kroatien extra understöd på 210 miljoner euro under åren 2004-2006. De här länderna har ännu inte fått någon tidtabell för medlemskap i EU men de får stöd för att kunna förbereda sig för det. En viktig förutsättning för medlemskap är att länderna bygger upp en rättsstat och samhällsfred.

- Var och en enligt sin förmåga, sade Halonen.

Länderna på Balkan har ställt upp egna mål, bland annat Serbien-Montenegro hoppas på medlemskap i EU år 2007 eller 2008. Kroatien är det enda av länderna som redan har lämnat in en ansökan om medlemskap.


Hopp för Kosovo

EU förutsätter att Kroatien och de fyra övriga länderna samarbetar med krigstribunalen i Haag och överlåter alla misstänkta. Dessutom bör de göra det lättare för flyktingar att återvända hem.
- Jag är ganska hoppfull beträffande Kroatien, sade Halonen.

Halonen och många andra talare underströk betydelsen av goda grannförhållanden. Efter åratal av krig är det besvärligt att bygga upp ens det enklaste samarbete.

EU:s utrikespolitiske representant Javier Solana meddelade vid mötet att förhandlingar om Kosovos framtid kan inledas mellan Albanien och Serbien i juli. Kosovoalbanerna har dock inte bekräftat att förhandlingar inleds.

Kosovo administreras av FN sedan kriget 1999 och dess framtid har inte avgjorts. EU understöder inte självständighet för Kosovo. (FNB)EU
EU-jäsenyys