Förvaltningskarriären lockade rekordmånga sökande

Förvaltningskarriären lockade rekordmånga sökande

Rekryteringsomgången till förvaltningskarriären som löpte ut i fredags lockade rekordantalet 1432 sökande. 15 personer rekryterades.

Senast rekryterades 20 personer till förvaltningskarriären, det var år 2014 och de sökande var 621 stycken.

Utrikesministeriets förvaltningskarriär är en långvarig tjänstekarriär och förutsätter stort intresse för administrativa uppgifter.

Förvaltningskarriären erbjuder mångsidiga administrativa uppgifter och medborgerliga tjänster. Arbetsplatserna finns både vid ministeriet i Finland och utomlands vid Finlands beskickningar. Arbetsuppgifterna varierar från ledningens sekreterare till konsulär handräckning, så man måste vara beredd på att anpassa sig till varierande situationer på olika håll i världen.

Arbetsmarknaden och arbetshälsan påverkar

Personalchef Vesa Lehtonen och personalplanerare Eili Andersson är nöjda över det stor antalet sökande, men tror att det sannolikt återspeglar den nuvarande situationer på arbetsmarknaden.

Över 1400 sökande vittnar också om att utrikesministeriet lockar som arbetsplats.

Varierande internationella uppdrag är lockande i sig, och inom utrikesförvaltningen håller också arbetshälsan hög standard vilket man antar att bidrar till de sökandes intresse.

Enligt den färska rapporten från Effektivitets- och resultatprogrammet (VATU) som genomförts i ministeriet toppade utrikesministeriet kategorierna Motivering och lockande arbete samt Utveckling och förnyelse. I kategorin Ledarskap och arbetsenhetens växelverkan placerade sig utrikesministeriet i en klass för sig. Utrikesförvaltningen hade också minst sjukfrånvaro.

Ansökningarna behandlas på sommaren

Under sommaren behandlas ansökningarna noggrant och i slutet av augusti kommer ungefär 90 personer att kallas till intervju, som kan ske via Skype för dem som bor i utlandet. Av dessa 90 väljs 30-40 personer ut till lämplighetstest som pågår i september-oktober.

Ministeriet strävar efter att rekrytera till diplomatkarriären i slutet av året.

På webbtjänsten valtiolle.fi sökes regelbundet sakkunniga till olika uppgifter, både till ministeriet i Finland och till Finlands beskickningar utomlands.

8.7.2015 beskrivningen av en typisk sökande har strukits.